Opplæringskontoret for Ventilasjons- og Blikkenslagerfaget Oslo og Omegn

Opplæringskontor

Kontaktinformasjon

E post sven.erik@ref.no
Nettsted www.bliblikkenslageroslo.no
Navn Opplæringskontoret for Ventilasjons- og Blikkenslagerfaget Oslo og Omegn
Besøksadresse Eikenga 13, 0579 Oslo
Postadresse Eikenga 13
0579 Oslo
Telefon 23 17 38 10 / 90 86 24 17

Medlemsbedrifter

Bygg- og anleggsteknikk

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget Kommune Adresse Telefon E-post
Arth. Norderhaug's Eftf. as Viken Ringeriksveien 193b, , 1339 Vøyenenga firmapost@norderhaug-blikk.no
Aurskog Ventilasjon og Blikkenslager Viken Linåkerveien 71, 1930 Aurskog 63 86 38 35 reidun.granli@avb.no
Blikkenslagerkompaniet Søran as Viken Industriveien 13, 1483 Hagan 67 06 40 60 post@soran.no
Breen Ståle Blikkenslager Viken Rudsteinveien 55, 1480 Slattum 64 00 98 88
Bærum Blikk og Ventilasjon as Viken Løxaveien 15, 1351 Rud 67 15 19 30 jonas@bbv.no
Eidsvoll Tak og Håndverkstjenester as Viken Postboks 4, , 2076 Dal 63 95 52 53 post@eidsvolltak.no
Fageksperten as Viken Solveien 10, , 1443 Drøbak 41 40 53 72 jarle@fageksperten.no
Follo Tak og Vedlikehold as Viken Nygårdsveien 30, 1423 Ski 64 91 38 48 post@follotak.no
Franke Onsrud Blikkslageri as Avd Romerike Viken Kjelsåsveien 170, , 0884 Oslo
Hb Blikk as Viken Tuenveien 64, 2000 Lillestrøm 46 88 79 79 john@hb-blikk.no
Karlsen & Nordseth Entreprenør as Viken Gjelleråsveien 2, 1481 Hagan 67 07 38 30 post@karlsen-nordseth.no
Kb Blikk as Viken Tyriveien 7, 1481 Hagan 92 22 04 55
Nortekk as Viken Postboks 75, 2020 Skedsmokorset 99 51 28 99 post@nortekk.no
Petter Johansson Kobber & Blikkenslager as Viken Blommenholmveien 5 C, 1365 Blommenholm 67 52 20 50 blikkenslager@bhs.no
Sagen & Co as Viken Postboks 18, 2027 Kjeller 64 83 01 01 paal@sagenblikk.no
Sandvika Blikkenslagerforretning Viken Skollerudveien 84, 1350 Lommedalen 91 80 84 07 janterje7@gmail.com
Tak og Beslag as Viken Postboks 43, 2024 Gjerdrum 99 59 00 14 post@takogbeslag.no