Ofte stilte spørsmål

Her kan du finne ofte stilte spørsmål og svar i fylket ditt.

Informasjon fra VikenGenerelle spørsmål: 

Jeg får ikke logget inn med MinID/bankID på vigo. Hva gjør jeg?
For hjelp og veiledning for pålogging se https://eid.difi.no/nb eller ring brukerstøtte for MinID på 800 30 300.
 
Har jeg rett på skoleskyss? 
Noen elever har rett på skoleskyss. For mer informasjon se her: https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/skoleskyss/
 
Hvordan søker jeg lån og stipend fra Lånekassen?
Du finner lenke til Statens Lånekasse på web-søknaden vigo.no eller https://lanekassen.no/nb-NO/ etter at du har takket ja til skoleplass.
 
Hvor mange poeng trenger jeg for å komme inn? 
Viken fylkeskommune har hatt ulike inntaksordninger for inntaket de to siste skoleårene. Poenggrensene for inntak til de ulike tilbudene er derfor ulike fra år til år. Dette er grunnen til at det ikke lages en poengoversikt for de videregående skolene i Viken fylkeskommune.
 
Jeg skal flytte til Viken. Hva gjør jeg? 
Les mer om flytting til Viken her.

Søknad og svar på skoleplass

Hvor sender jeg søknaden?
Du sender inn søknad om skoleplass til videregående opplæring på vigo.no. Søknadsfristen er 1. mars hvert år. 
For søkere uten norsk personnummer og/eller norsk skolebakgrunn, kontakt Seksjon inntak og dimensjonering for bistand med søknaden.  
 
Hva kan jeg søke? 
Søkere til Vg1 må sette opp tre ulike utdanningsprogram. Du kan søke dette på så mange skoler du ønsker. 
 
 
Må jeg søke skoleplass for hvert år?
Ja, du må søke skoleplass på vigo.no innen søknadsfristen 1. mars for hvert skoleår. 
 
Kan jeg gjøre endringer på søknaden etter søknadsfristens utløp 1. mars?
Du kan endre søknaden din én gang frem til 1. mai.
For endringer som gjelder International Baccalaureate (IB), idrettsfag med toppidrett og musikk, dans og drama er fristen 1. april.
For å gjøre endringen må du ta kontakt med skolerådgiver for å åpne Vigo for endring. Vigo er da åpen i tre dager.
 
Når får jeg svar på søknaden om skoleplass i videregående opplæring?
Førsteinntaket er klart ca. 11. juli. Svar på søknaden blir publisert på vigo.no. Her vil du se hvilken skole du har kommet inn på og om du eventuelt står på venteliste. 
 
Når er svarfristen på tilbud om skoleplass?
Svarfristen er 8 dager etter at førsteinntaket blir publisert. 
 
Jeg har mistet MinID/BankID og får ikke logget inn for å sjekke inntaksresultatet. 
Du kan ringe inntakskontoret på 22 05 50 22 og få opplyst resultatet over telefon. Noe kø kan forekomme. 
 
Jeg har kommet inn på mitt førsteønske. Kan jeg få skoleplass på mitt 2. eller 3. valg?
Nei, søknaden er bindende. Får du inntak på et høyere rangert ønske, faller alle lavere ønsker bort.  
 
Kan jeg stå på venteliste til et utdanningsprogram jeg ikke har søkt?
Nei, du blir kun vurdert for inntak etter søknaden du har sendt inn. Du kan eventuelt høre med skoler om det er ledig skoleplass på ønsket utdanningsprogram etter inntaket avsluttes 1. september. 
 
Jeg har fått plass på privatskole/friskole og ønsker å si fra meg skoleplassen min. Hva gjør jeg?
Send en epost til inntak@viken.no hvor du bekrefter at du takker nei til skoleplassen du har fått tildelt. Da vil skoleplassen bli tildelt en annen søker. 

Skolestart:

Hvor og når skal jeg møte første skoledag?
Informasjon om skolestart og første skoledag finner du på skolenes hjemmesider. 
 
Mister jeg skoleplassen hvis jeg ikke møter første skoledag? 
Du risikerer å miste skoleplassen hvis du ikke møter første skoledag. Hvis du blir forhindret av å møte første skoledag må du varsle skolen. 
 
Må jeg ha en PC?
Alle elever i de videregående skolene i Viken fylkeskommune skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. For mer informasjon se Viken sine sider om skolepc
 
Kan jeg bytte skole eller utdanningsprogram etter skolestart?
Frem til 1. september følger alle skoler ventelistene som kommer fra Seksjon inntak og dimensjonering. Det vil ikke være mulig å bytte skole eller utdanningsprogram før etter 1. september. Etter 1. september avvikles ventelistene og skolene vil selv være ansvarlig for oppfylling av eventuelt ledige skoleplasser på egen skole. Du må henvende deg direkte til skolen.