Naturbruk

Du lærer

  • om naturmaterialer og landskapsutforming
  • om fiske- og friluftssliv
  • om dyrestell og dyrevelferd
  • om planteliv og naturprosesser
  • om biologisk produksjon

Du bør være

  • praktisk anlagt
  • interessert i utendørs arbeid
  • omsorgsfull overfor mennesker, dyr og miljø

Du kan bli

  • gartner eller agronom
  • skogsoperatør
  • hovslager eller hestefaglært
  • fagarbeider i reindriftsfaget
  • fisker eller fagarbeider i akvakultur
    Se alle yrker og kompetanser

Du oppnår

Arbeidssteder

  • landbruk eller skogbruk
  • gartneri eller hagebruk
  • fiske eller fiskeoppdrett
  • reindrift 

Videre utdanning

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning:

  • Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.
  • Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
    – etter Vg2 eller
    – etter oppnådd yrkeskompetanse.
    Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har visse realfag.
  • Du kan ta studieforberedende Vg3 naturbruk
    Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Avhengig av skolens tilbud kan du velge realfag som gir kompetanse for høyere utdanning innen f.eks. miljø- og biovitenskap.
  • Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien, yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier.