Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Idrettsfag

Idrettsfag
Felles programfag
Aktivitetslære
Aktivitetslære 1
Aktivitetslære 2
Aktivitetslære 3
Idrett og samfunn
Idrett og samfunn
Valgfrie programfag
Breddeidrett
Breddeidrett 1
Breddeidrett 2
Breddeidrett 3

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon
Felles programfag
Mediesamfunnet
Mediesamfunnet 1
Mediesamfunnet 2
Mediesamfunnet 3
Valgfrie programfag
Bilde
Bilde
Grafisk design
Grafisk design
Mediespesialisering
Mediespesialisering
Medieutvikling
Medieutvikling

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Biologi 2
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Matematikk for samfunnsfag
Matematikk S1
Matematikk S2
Programmering og modellering X
Programmering og modellering X
Teknologi og forskningslære
Teknologi og forskningslære X
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Engelsk 1
Engelsk 2
Historie og filosofi
Historie og filosofi 2
Politikk og menneskerettigheter
Politikk og menneskerettigheter
Reiseliv og språk
Reiseliv og språk 1
Sosiologi og sosialantropologi
Sosiologi og sosialantropologi

Helse- og oppvekstfag

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Vg1
Felles programfag
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Konseptutvikling og programmering
Produksjon og historiefortelling
Teknologiforståelse
Vg2
Felles programfag
Informasjonsteknologi
Brukerstøtte
Driftsstøtte
Utvikling

Restaurant- og matfag

Vg1
Felles programfag
Restaurant- og matfag
Bransje og arbeidsliv
Råvare, produksjon og kvalitet
Vg2
Felles programfag
Baker og konditor
Bransje og arbeidsliv
Råvare, produksjon og kvalitet

Salg, service og reiseliv