MinoritetsrådgivereIntegrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har opprettet stillinger som minoritetsrådgivere ved videregående skoler som har mange minoritetsspråklige elever.

Minoritetsrådgiverne skal ha tett kontakt med elever med minoritetsbakgrunn, foreldre, lærere, andre rådgivere, helsetjeneste og fritidstilbud. De skal blant annet

  • bidra til at elever med minoritetsbakgrunn gjennomfører og består videregående opplæring
  • bidra med konkret rådgivning og oppfølging av enkeltelever
  • danne elev- og foreldrenettverk med tanke på å forebygge tvangsekteskap

Nærmere informasjon, for eksempel om hvilke skoler som har minoritetsrådgivere, finner du på nettstedet www.imdi.no.

Informasjon fra Viken

Informasjon fra Viken vil foreligge i løpet av høsten

Viken har tilleggsinformasjon til dette emnet. Informasjonen vil bli publisert her så snart den er klar.

  • Det er viktig at du leser tilleggsinformasjonen fra Viken.
  • Hold deg derfor oppdatert på vilbli.no utover høsten!

Her kan du lese informasjonen som gjelder for inneværende skoleår:
Minoritetsrådgivere (skoleåret 2022-2023)