Opplæringstilbud

Studieforberedende

Kunst, design og arkitektur
Musikk, dans og drama
Studiespesialisering

Yrkesfaglig

Helse- og oppvekstfag
Salg, service og reiseliv
Teknologi- og industrifag

Alternativ opplæring

Alternativ opplæring


Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Helse- og oppvekstfag

Salg, service og reiseliv

Teknologi- og industrifag

Kunst, design og arkitektur

Kunst, design og arkitektur
Felles programfag
Design og arkitektur
Design og arkitektur 1
Design og arkitektur 2
Design og arkitektur 3
Valgfrie programfag
Design og bærekraft
Design og bærekraft

Musikk, dans og drama

Musikk, dans og drama
Felles programfag
Musikk, dans og drama
Musikk, dans og drama
Valgfrie programfag
Bevegelse
Bevegelse
Danseteknikker
Danseteknikker
Lytting
Lytting
Musikk
Musikk
Teaterensemble
Teaterensemble
Dans
Felles programfag
Dans i perspektiv
Dans i perspektiv 1
Dans i perspektiv 2
Valgfrie programfag
Scenisk dans fordypning
Scenisk dans fordypning 1
Scenisk dans fordypning 2
Drama
Felles programfag
Drama og samfunn
Drama og samfunn
Valgfrie programfag
Teaterproduksjon fordypning
Teaterproduksjon fordypning 1
Teaterproduksjon fordypning 2
Musikk
Felles programfag
Ergonomi og bevegelse
Ergonomi og bevegelse 1
Ergonomi og bevegelse 2
Instruksjon og ledelse
Instruksjon og ledelse
Valgfrie programfag
Musikk fordypning
Musikk fordypning 1
Musikk fordypning 2

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Biologi 2
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Matematikk for samfunnsfag
Matematikk S1
Matematikk S2
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Engelsk 1
Engelsk 2
Fremmedspråk (programfag)
Spansk nivå III
Tysk nivå III
Næringslivsøkonomi
Økonomi og ledelse
Økonomistyring
Politikk og menneskerettigheter
Politikk og menneskerettigheter
Sosiologi og sosialantropologi
Sosiologi og sosialantropologi

Helse- og oppvekstfag

Vg3
Felles programfag
Helsesekretær
Helse og sykdom
Kommunikasjon og samhandling

Salg, service og reiseliv

Vg1
Felles programfag
Salg, service og reiseliv
Forretningsdrift
Kultur og samhandling
Markedsføring og innovasjon

Teknologi- og industrifag