Hvilke skoler kan du søke på?Hovedregelen er at du skal søke videregående opplæring i det fylket du bor i, eventuelt i nabofylker som fylket ditt har gjort spesielle avtaler med. Vær oppmerksom på at fylkene kan ha egne regler om hvor du kan søke innen fylket ditt, om du får lov til å ønske skole osv.

Oversikt over skolene

  • Det finnes både offentlige og private videregående skoler.
  • fylkesoversikten finner du oversikt over alle skolene i fylket.
  • På sidene med utdanningsprogrammene finner du oversikt over hvilke skoler som tilbyr de ulike programområdene. (Skoletilbudene for kommende skoleår vedtas hvert år i januar. Husk å velge fylket ditt i nedtrekkslisten øverst på vilbli.no.)
  • Husk at du må søke om plass i videregående skole.

Skolegang utenfor eget fylke, på Svalbard eller i utlandet

Det finnes også muligheter for videregående opplæring andre steder:

Hvilke skoler kan du søke på?

Informasjon fra Viken


 
Inntak til Vg1 
 
Søkere til videregående skoler i Viken fylkeskommune kan søke alle utdanningsprogram og skoler innenfor fylket. 

I Viken følger inntaket en nærskoleordning. Søkere får prioritering på nærskole(r) innen elleve utdanningsprogram. Nærskolen avgjøres av ditt folkeregistrerte postnummer. Nærskoleområdene er satt sammen basert på postnummer, geografi, reisevei og søkehistorikk.
 
En oversikt over hvilke utdanningsprogram, og hvilke nærskoler som følger søkerens postnummer ligger vedlagt i slutten av denne artikkelen. Du kan også benytte deg av søkefunksjonen på viken.no.
 
Unntak og detaljer  inntak Vg1 
  • Utdanningsprogram som det bare er 3–5 av regnes som fylkesdekkende og kan søkes fritt i hele Viken. Det gjelder de fire utdanningsprogrammene Informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM), Håndverk, design og produktutvikling (DT), Musikk, dans og drama (MD) og Naturbruk (NA).

  • Programområder som kun tilbys på enkelte skoler regnes også som fylkesdekkende. Eksempler på dette er yrkesfag med studiekompetanse (SK – 3-årig), Yrkes- og studiekompetanse (YSK – 4-årig), idrettsfag, toppidrett og international baccalaureate (IB).  
  • Unntak: Dokumenterte behov for å skifte miljø, mulighet for å utøve kultur og idrett på et høyt nivå, samt om det er en betydelig mer praktisk reisevei til annen skole, er muligheter til å søke unntak fra ordningen.  Søknader sendes via e-dialog

  • Husk at det fortsatt fritt kan søkes på alle skoler. Om det ønskes en annen skole enn tildelt, anbefaler vi å rangere denne skolen høyere, men fortsatt innkludere nærskolen lavere rangert. Det kan søkes opptil 10 skoler per utdanningstilbud, og det bør settes opp tre ulike utdanningstilbud på søknaden.
 
 
Inntak til Vg2, Vg3 og Vg4
 
Søkere til Vg2, Vg3 og Vg4 kan søke seg til alle skoler i Viken, så lenge søkeren er kvalifisert for inntak til programområdet.  
 
Viken benytter seg av inntaksregioner som gir søkere regionspoeng. Det er 11 regioner i Viken. Hver region sogner til flere kommuner. Det er derfor søkerens kommune som avgjør hvilken region søkeren tilhører. For oversikt over inntaksregione i Viken, samt hvilke programområder som inngår i ordningen følgende oversikter: Regionspoeng og programområder for Vg2, Vg3 og Vg4  og Inntaksregioner for Vg2, Vg3 og Vg4. Regionspoeng gis ikke til alle programområder. 
 
 
 


Vedlegg Viken