Endring av søknadenFram til søknadsfristen utløper kan du endre søknaden så mange ganger du vil på vigo.no (logg inn med MinID). Husk kvittering etter at endringen er gjort.

Det kan i noen tilfeller være mulig å endre søknaden av medisinske, sosiale eller pedagogiske grunner. Dette skal i så fall dokumenteres, og søknad om endring må derfor normalt sendes inn skriftlig via den skolen du går på. Ta kontakt med rådgiver, eventuelt oppfølgingstjenesten (OT) eller inntakskontoret, for nærmere informasjon.

Vær oppmerksom på at reglene og fristene for endring av søknaden varierer fra fylke til fylke.

Informasjon fra VikenGjøre endringer etter at søknadsfristen har gått ut

Ordinære søkere kan endre søknaden én gang frem til 1. mai.
Endringer som gjelder toppidrett, IB eller musikk, dans og drama er fristen 1. april.

For å gjøre endringen må du ta kontakt med inntakskontoret eller skolerådgiver for å åpne VIGO for endring. Vigo er da åpen i tre dager.
 
Søkere med søknadsfrist 1. februar kan ikke endre søknaden via VIGO. Om det ønskes endringer må dette dokumenteres og sendes til saksbehandler. Ta kontakt med inntakskontoret ved spørsmål.  
 
E-post: inntak@viken.no
 
Telefon: 22 05 50 22