Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Idrettsfag

Idrettsfag
Valgfrie programfag
Breddeidrett
Breddeidrett 1
Breddeidrett 2

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Matematikk for samfunnsfag
Matematikk S1
Matematikk S2
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Engelsk 1
Engelsk 2
Kommunikasjon og kultur
Kommunikasjon og kultur 3
Næringslivsøkonomi
Økonomi og ledelse
Økonomistyring
Politikk og menneskerettigheter
Politikk og menneskerettigheter
Psykologi
Psykologi 1
Sosiologi og sosialantropologi
Sosiologi og sosialantropologi

Salg, service og reiseliv

Vg1
Felles programfag
Salg, service og reiseliv
Forretningsdrift
Kultur og samhandling
Markedsføring og innovasjon