Drammen videregående skole

Videregående skoler

Kontaktinformasjon

E post Drammenvgs@viken.no
Nettsted viken.no/drammen-vgs
Navn Drammen videregående skole
Tilhører Viken fylkeskommune Utdanningsavdelingen
Besøksadresse Danvikgata 25, 3045 Drammen
Postadresse Postboks 2024 Strømsø
3003 Drammen
Telefon 32 26 28 00
Organisasjonsform Offentlig
Elever 1300
Målform Bokmål

Andre opplysninger

Karriererådgivere:
Maren Skarra marensk@viken.no
Trond Kårbø trondk@viken.no

Sosialrådgivere:
Ylva Fjeldavli ylvaf@viken.no
Cecilie Caspersen cecilieca@viken.no

Opplæringstilbud

Studieforberedende

Idrettsfag
Kunst, design og arkitektur
Studiespesialisering

Yrkesfaglig

Salg, service og reiseliv


Fagtilbud

Skolen tar forbehold om at fag settes i gang. Programfag kan velges hvis de passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet hvor de hører til. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fellesfag

Idrettsfag

Idrettsfag
Felles programfag
Aktivitetslære
Aktivitetslære 1
Aktivitetslære 2
Aktivitetslære 3
Idrett og samfunn
Idrett og samfunn
Valgfrie programfag
Breddeidrett
Breddeidrett 1
Breddeidrett 2

Kunst, design og arkitektur

Kunst, design og arkitektur
Felles programfag
Design og arkitektur
Design og arkitektur 1
Design og arkitektur 2
Design og arkitektur 3
Valgfrie programfag
Design og bærekraft
Design og bærekraft

Studiespesialisering

Realfag
Programfag
Biologi
Biologi 1
Biologi 2
Geofag
Geofag 1
Matematikk for realfag
Matematikk R1
Matematikk R2
Matematikk for samfunnsfag
Matematikk S1
Matematikk S2
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Engelsk
Engelsk 1
Engelsk 2
Fremmedspråk (programfag)
Fransk nivå III
Spansk nivå III
Tysk nivå III
Medie- og informasjonskunnskap
Medie- og informasjonskunnskap 1
Næringslivsøkonomi
Økonomi og ledelse
Økonomistyring
Politikk og menneskerettigheter
Politikk og menneskerettigheter
Sosialkunnskap
Sosialkunnskap
Sosiologi og sosialantropologi
Sosiologi og sosialantropologi

Salg, service og reiseliv

Vg1
Felles programfag
Salg, service og reiseliv
Forretningsdrift
Kultur og samhandling
Markedsføring og innovasjon