Dataelektronikerfaget

  • Fylket tilbyr
  • Fylket tilbyr ikke
  • Kryssløp
  • Landslinjer
  • Opplæring i bedrift
  • Innføres fra 2023
1. år
2. år
3. år
4. år
5. år

Vg1 – Videregående trinn 1

Fag- og timefordeling

Vg2 – Videregående trinn 2

Fag- og timefordeling

Vg3 – Videregående trinn 3 eller opplæring i bedrift

Fag- og timefordeling

Opplæring i bedrift