Tilrettelagt opplæringAll videregående opplæring skal tilpasses de evner og forutsetninger den enkelte elev, lærling og lærekandidat har, og skolene og lærebedriftene skal benytte varierte arbeidsformer.

Noen har imidlertid større behov for tilrettelegging av opplæringen enn andre.

Inntaksregler for søkere med behov for tilrettelagt opplæring

Egne opplæringstilbud og læreplaner

Det er utarbeidet egne opplæringstilbud og læreplaner for elever som er

De fleste fylkeskommuner har alternative opplæringstilbud i tilknytning til de ordinære utdanningsprogrammene og programområdene.

Spesialundervisning

Elever og lærekandidater som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.

Informasjon fra VestlandVestland fylkeskommune har lang erfaring med tilpassa opplæring for elevar i ordinære klassar og i mindre grupper. Alle skulane gir ei god tilpassa opplæring. Nokre skular har meir erfaring enn andre med tilpassa opplæring for elevar med særlege behov.

Dette gjeld skular som tidlegare har hatt tilbod om HT-grupper: Amalie Skram vgs, Askøy vgs, Fyllingsdalen vgs, Knarvik vgs, Laksevåg og Bergen maritime vgs, Olsvikåsen vgs, Os vgs, Sandsli vgs, Slåtthaug vgs, Stend vgs, Stord vgs, Voss vgs, Årstad vgs og Åsane vgs.

Organisering av opplæringa:

Spesialundervisning i lita gruppe HTH (Kvardagslivsstrening)
Spesialundervisning i lita gruppe HTA (Arbeidslivsstrening)

 

Spesielle tilbod med søknadsfrist 1.februar:

Bergen katedralskole, avd. Kyrre
Kvinnherad vidaregåande skule, avd. Valekrossen
Fyllingsdalen videregående skole, nettbasert opplæring