Til foresatteDin sønn eller datter står foran et viktig veiskille – valg av videregående opplæring. Du kan ha dine drømmer om hva barna skal bli – men de unge må få utforske mulighetene som finnes og ta et selvstendig valg basert på egne interesser og ønsker for framtiden! Som forelder har du en viktig funksjon som samtalepartner og veileder. For å hjelpe din ungdom på best mulig måte, bør du lese grundig gjennom informasjonen om videregående opplæring.

Informasjon fra Vestland

Informasjon fra Vestland vil foreligge i løpet av høsten

Vestland har tilleggsinformasjon til dette emnet. Informasjonen vil bli publisert her så snart den er klar.

  • Det er viktig at du leser tilleggsinformasjonen fra Vestland.
  • Hold deg derfor oppdatert på vilbli.no utover høsten!

Her kan du lese informasjonen som gjelder for inneværende skoleår:
Til foresatte (skoleåret 2023-2024)