Til deg som er minoritetsspråklig søkerI Norge har du rett til videregående opplæring hvis du har

  • fullført norsk grunnskole eller tilsvarende opplæring i utlandet i minst 9 år.
  • gyldig oppholdstillatelse i Norge.

Har du nylig begynt på skole i Norge?

  • Minoritetsspråklige elever som har gått kort tid i norsk grunnskole, har også rett til videregående opplæring.
  • Alle elever som blir skrevet ut av 10. trinn får et vitnemål, og kan søke inntak til videregående opplæring.

Språklige utfordringer?

  • Det finnes spesielle rettigheter og tilbud til deg som har et annet morsmål og opplever språklige utfordringer.

Informasjon fra VestlandMinoritetsspråklege i Vestland

Vi har laga ei nettside for deg som er ny i landet og ønskjer å gå på vidaregåande skule i Vestland.

På nettsida finn du informasjon om kva du må gjere for å kunne søke, kven du kan kontakte for å få hjelp og tilboda våre.

Les meir på nettsida vår.