Tap av skoleplassDu kan miste skoleplassen din dersom du ikke svarer på tilbud om skoleplass eller ventelisteplass innen svarfristen, eller dersom du ikke møter første skoledag uten godkjenning fra skolen. Du kan også miste skoleplassen om du gir uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Informasjon fra VestlandTap av skuleplass i Vestland

Dersom du av ulike grunnar ikkje kan møte første skuledag må dette avklarast med skulen.