Spesielle tilbud for minoritetsspråkligeSom minoritetsspråklig kan du søke om å

 • bruke mer enn tre år på opplæringen
  Hvis du har rett til særskilt språkopplæring eller spesialundervisning, har du rett til inntil to ekstra opplæringsår.
 • få et innføringsår for minoritetsspråklige søkere (forberedende Vg1) før du søker vanlig Vg1
  Noen fylker tilbyr forberedende Vg1 før du begynner på ordinær videregående opplæring. Du bruker ikke av retten du har til tre års opplæring. Innføringstilbudet kan gis i egne grupper eller klasser.
 • erstatte fremmedspråksopplæring med eksamen i morsmålet ditt
  Dette gjelder de programområdene der fremmedspråk er obligatorisk.
 • bruke programfagstimene i studieforberedende utdanningsprogram til styrking av opplæringen i norsk og engelsk
  Dette gjelder 280 timer som kan fordeles over tre år.

Informasjon fra Vestland

Informasjon fra Vestland vil foreligge i løpet av høsten

Vestland har tilleggsinformasjon til dette emnet. Informasjonen vil bli publisert her så snart den er klar.

 • Det er viktig at du leser tilleggsinformasjonen fra Vestland.
 • Hold deg derfor oppdatert på vilbli.no utover høsten!

Her kan du lese informasjonen som gjelder for inneværende skoleår:
Spesielle tilbud for minoritetsspråklige (skoleåret 2023-2024)