Rett til omvalgDersom opplæringsløpet du har valgt ikke passer for deg, har du rett til å gjøre ett omvalg. Omvalg betyr at du velger et annet utdanningsprogram eller programområde enn det du har begynt på. (Det er ikke omvalg hvis du tar samme Vg1, Vg2 eller Vg3 en gang til.)

For å ha rett til omvalg må du må ha ungdomsrett.

  • Du kan gjøre omvalg til et lavere trinn, for eksempel velge et nytt utdanningsprogram på Vg1 etter du er ferdig med Vg2.
  • Du kan gjøre omvalg på samme trinn, for eksempel ved å velge et nytt programområde på Vg2.
  • Ved omvalg får du utvidet tid, slik at du kan fullføre opplæringen. Husk at omvalg med rett til utvidet tid bare kan gjøres én gang.

Fylket har en frist for når i skoleåret du begynner å bruke av opplæringsretten din. Denne fristen er tidligst 1. november, men i noen fylker er den senere enn dette. Det er først når du avbryter opplæringen etter denne fristen at du ved omvalg har bruk for å få utvidet opplæringsretten din.

Du kan ikke gjøre omvalg etter fullført treårig videregående opplæring i skole eller avlagt fag-/svenneprøve.

Informasjon fra VestlandOmval i Vestland

Gjer du omval etter Vg1 til nytt utdanningsprogram i Vg1, får du utvida retten automatisk med eitt år.

Gjer du omval etter Vg2, men startar opp igjen på eit anna programområde innanfor det same utdanningsprogrammet, vil også retten automatisk bli utvida med eitt år.

Gjer du omval etter Vg2 og begynner på eit nytt utdanningsprogram i Vg1, får du automatisk utvida retten med to år.

At du får utvida Ungdomsrett gjer at du kan fullføre enten det gamle utdanningsprogrammet/programområdet, eller det nye, utan å måtte søkje om utvida rett. Rettsutvidinga gjeld berre første gang du gjer omval.

Du får også eitt års automatisk utviding av ungdomsretten dersom du sluttar i Vg3 etter november i skuleåret, og ikkje har gjort eit omval tidlegare.I praksis vil du berre få opplæringsrett til å starte opp igjen på same nivå som du slutta på. Dersom du likevel ynskjer å gå tilbake til eit lågare nivå, vil du ikkje ha rett til å fullføre det nye utdanningsprogrammet/programområdet.