Overgangsordninger fra LK06 til LK20Eksamen og fag- og svenneprøve

Første eksamen etter nye læreplaner

Eksamener basert på nye læreplaner (LK20) blir innført slik:

 • våren 2021 for fag som skal bli avsluttet på Vg1
 • våren 2022 for fag som skal bli avsluttet i grunnskolen og på Vg2*
 • våren 2023 for fag som skal bli avsluttet på Vg3

* Enkelte programfag på studieforberedende utdanningsprogram som ikke bygger på hverandre kan avsluttes på Vg2, men vil ikke ha eksamen etter nye læreplaner i LK20 før i 2023. Det gjelder:

 • Biologi 2
 • Geofag 2
 • Informasjonsteknologi 2
 • Teknologi og forskningslære 2
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
 • Psykologi 2
 • Rettslære 2
 • Kunst og visuelle virkemidler 3
 • Design og arkitektur 3
 • Mediesamfunnet 3
 • Medieuttrykk 3
  Nye læreplaner i disse fagene innføres ikke før skoleåret 2022–2023.

Første fag- og svenneprøve etter nye læreplaner

Hovedregelen er at første fag- og svenneprøve etter ny læreplan blir våren 2024.
 

Opplæring i bedrift

Læreplaner i særløpsfag i LK20 og læreplaner i nye lærefag ble innført 1. august 2021 (se listen under). Læreplaner for Vg3 i andre yrkesfag i LK20 blir innført 1. august 2022.*

Lærlinger som tegner lærekontrakt før læreplanene i LK20 blir innført, skal som hovedregel ha opplæring og avlegge fag-/svenneprøve etter utgående læreplan (LK06).

Nye lærefag

Følgende læreplaner på Vg3 for nye lærefag ble innført 01.08.2021:

 • Vg3 IT-utviklerfaget
 • Vg3 dyrefaget
 • Vg3 ventilasjonsteknikkfaget
 • Vg3 havbruksteknikk
 • Vg3 bilpleiefaget
 • Vg3 lift og truckmekanikerfaget
 • Vg3 anleggsrørleggerfaget
 • Vg3 veidrifts- og veivedlikeholdsfaget
For fem av disse lærefagene, gjelder følgende:
 • Elever som har bestått Vg2 akvakultur (LK06), kan tegne lærekontrakt i Vg3 havbruksteknikk (LK20)
 • Elever som har bestått Vg2 bilskade, lakk og karosseri (LK06), kan tegne lærekontrakt i vg3 bilpleiefaget (LK20)
 • Elever som har bestått Vg2 arbeidsmaskiner (LK06), kan tegne lærekontrakt i Vg3 lift og truckmekanikerfaget (LK20)
 • Elever som har bestått Vg2 anleggsteknikk (LK06), kan tegne lærekontrakt i Vg3 anleggsrørleggerfaget (LK20)
 • Elever som har bestått Vg2 anleggsteknikk (LK06), kan tegne lærekontrakt i Vg3 veidrifts- og veivedlikeholdsfaget (LK20)

Informasjon fra Vestland

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.