Matrosfaget

 • Kryssløp
 • Opplæring i skole
 • Opplæring i bedrift
1. år
2. år
3. år
4. år
5. år

Vg1 – Videregående trinn 1

Yrker og kompetanser

Vg3 – Videregående trinn 3 eller opplæring i bedrift

Yrkesbeskrivelse

 • Matros (fagbrev)
 • Aktuelle arbeidssteder

  Som matros arbeider du ombord på skip.

  Sentrale arbeidsoppgaver

  Arbeidet som matros består for en stor del av

  • vedlikehold
  • vakttjeneste
  • laste- og losseoperasjoner
  • brovakthold
  • arbeid i forbindelse med ankomst til og avgang fra havn, tilknyttet sikker drift av skipet med tilhørende systemer
  Personlige egenskaper

  Du må være effektiv og nøyaktig, og ha gode samarbeidsevner. God vandel er en forutsetning for å få visum til fremmede land der matrosen skal seile.

  Formelle krav

  Det er strenge krav til syn (fargesyn), hørsel og allmenn helsetilstand. Du må ha godkjent helseattest utstedt av autorisert sjømannslege.

  Matrosen skal tilfredsstille kravene til sikkerhetsopplæring og dokumentasjon i STCW-konvensjonen.

Mer om matros