Lærling

Dersom du tar sikte på å avlegge fag- eller svenneprøven i et lærefag, kan du inngå lærekontrakt med en lærebedrift. Da er du lærling.

Informasjon fra Vestland

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.