Hvordan søker du læreplass?Søk via vigo.no

Selv om du søker læreplass på annen måte, må du alltid søke om formidling til læreplass via vigo.no. Søknadsfristen er 1. mars (1. februar for lærekandidater).*

* Dersom søknadsfristen går ut på en lørdag eller søndag, blir fristen utvidet til etterfølgende mandag.

Logg inn på vigo.no med MinID

MinID er én av fire elektroniske ID-er du kan velge mellom når du skal logge inn på offentlige tjenester på Internett. Hvis du ikke har brukt MinID tidligere, må du registrere en MinID bruker i god tid før søknadsfristen:

Når du har mottatt aktiveringsbrevet, kan du velge mellom to registreringsmetoder:

 1. App-bruker
  Last ned MinID-appen og registrerer deg ved å skanne QR-koden i brevet. Dette er den anbefalte metoden. Appen blir da også brukt som innloggingsfaktor ved etterfølgende pålogginger.

 2. SMS-bruker
  Du kan skanne QR-koden i brevet med mobilkamera eller gå til nettsiden som er oppgitt i brevet for å registrere deg. Du vil da bli en SMS-bruker.
Begge metodene krever at du oppgir fødselsnummer og lager et selvvalgt passord.
 
Når du har opprettet og aktivert en MinID-bruker med selvvalgt passord, kan du logge inn på vigo.no for å registrere søknaden din. Les om å logge inn på vigo.no og hjelp til MinID.
 
Brukestøtte for MinID og elektronisk ID

Ta kontakt med bedrifter selv

På sidene med utdanningsprogrammene (f.eks. tømrerfaget) finner du oversikt over hvilke lærebedrifter og opplæringskontor som gir opplæring i de ulike lærefagene. Husk å velge fylket ditt i nedtrekkslisten øverst på vilbli.no (ikke alle fylker har lagt ut oversikt over opplæringskontor og lærebedrifter).

Mange bedrifter annonserer ledige læreplasser i aviser og på Internett. Du bør følge godt med og søke slike læreplasser. Ta gjerne direkte kontakt med bedriften. Annonserte læreplasser kan du søke i eller utenfor ditt eget fylke.

Får du avtale om læreplass, må du alltid huske å sende inn bekreftelse fra bedriften per post til inntakskontoret eller fagopplæringskontoret i fylket ditt.

Dette bør du sjekke før du søker

Det kan stilles spesielle krav til deg som yrkesutøver, og som regel må du oppfylle de samme kravene for å få læreplass. Det kan være krav om politiattest, krav til syn, hørsel o.l. Du bør derfor lese om egenskaper og formelle krav til de yrkene du er interessert i før du bestemmer deg for hva du vil søke.

Vær tilgjengelig på mobiltelefon!

 • Formidling til læreplass skjer helt fram til ca. 1. september.
 • Bedriftene ringer gjerne for å avtale intervju
 • Vær derfor tilgjengelig på mobiltelefon i hele formidlingsperioden.

Endre opplysninger om deg på vigo.no

 • Sjekk at mobilnummer, e-postadresse og adresse er riktig på vigo.no.
 • Får du nytt mobilnummer, ny e-postadresse eller ny adresse må du
  • endre opplysningene på vigo.no (før 1. juli i de fleste fylker).
  • melde fra til inntakskontoret (etter 1. juli i de fleste fylker).
  Tenk om bedriften ikke får tak i deg!

Informasjon fra VestlandStart No!


Det er først og fremst ditt ansvar å skaffe læreplass. Din eigen innsats er kjempe viktig for målet om læreplass.

Vær aktiv, ta kontakt med bedrifter og opplæringskontor. Følg opp denne kontakta!

Du kan gjere avtalar med bedrifter på førehand, til døme etter ein utplasseringsperiode.

Bruk nettverket ditt! Informer slekt, vener, naboar om at du er på jakt etter læreplass.

Følg med i aviser, og søk informasjon om bransjar og bedrifter på Internett.

Ver tilgjengeleg på telefon og oppgitt epost-adresse. Du oppnår ikkje læreplass viss bedriftene ikkje får tak i deg.

Møt godt forberedt til jobbintervju.

Hugs at du må avleggje ny eksamen i fag du ikkje har bestått.

Registrer ønske om læreplass før 1. mars (evt. 1. februar) på http://www.vigo.no/.

NB: Registrer deg på vigo.no sjølv om du allereie har ordna deg læreplass.

Kvar er lærebedriftene i Vestland fylkeskommune?

 

Oversikt over godkjende lærebedrifter.

Bedrifter som ikkje står i oversikta kan også ta inn lærlingar, men dei må søkje fylket om godkjenning som lærebedrift.

Opplæringskontora i fylket har mykje nyttig informasjon om moglegheiter for læreplass.

På vigo.no kan du, etter 1. mars, finne oversikt over kva for bedrifter Vestland fylkeskommune har sendt dine personalia og karakterutskrifter til.

Kva legg lærebedrifter vekt på når dei tilset lærlingar?

 • førsteinntrykket er viktig
 • lite fråvær
 • initiativ til jobbsøking, skriftleg søknad, personleg oppmøte
 • tydeleg interesse for faget
 • haldningar
 • serviceinnstilling
 • karakterar

 

Råd om korleis ein søkjer læreplass