FlyttingKommer du rett fra grunnskolen eller er du inne i videregående opplæring, er personopplysningene dine allerede registrert i inntakssystemet. Dersom du har flyttet innenfor fylket etter at inntakskontoret har innhentet adressen din, må du gi inntakskontoret beskjed.

Hvis du skal flytte til et annet fylke før neste skoleår, må du kontakte inntakskontoret både i hjemfylket og i det fylket du skal flytte til, for å høre hvilke regler og frister som gjelder og hvilken dokumentasjon som kreves.

Har du rett til videregående opplæring og du og dine foresatte flytter, har du rett til videregående opplæring i det fylket du flytter til. Hvis du skal flytte til en foresatt som bor i et annet fylke, vil inntakskontoret i dette fylket kreve bekreftelse fra den foresatte du flytter til. Ofte kreves også en bekreftelse fra den foresatte du flytter fra, på at vedkommende kjenner til flyttingen.

Informasjon fra VestlandFlytting til eller innad i Vestland

Du må ha folkeregistrert adresse i Vestland pr. 1 mars for å har rett til vidaregåande opplæring i fylket.

Unntak gjeld ved:

  • flytting saman med føresette til Vestland eller innad i Vestland 
  • flytting til føresette bosett i Vestland 

Fyll ut Skjemaet "Melding om flytting” innan 23.juni
 
 
Flyttar du saman med føresette treng vi følgjande dokumentasjon: 
  • godkjent flyttemelding frå folkeregisteret
  • kopi av leie- eller kjøpekontrakt av bustad i Vestlan, eller
  • kopi av arbeidsavtale for føresette