FlyttingKommer du rett fra grunnskolen eller er du inne i videregående opplæring, er personopplysningene dine allerede registrert i inntakssystemet. Dersom du har flyttet innenfor fylket etter at inntakskontoret har innhentet adressen din, må du gi inntakskontoret beskjed.

Hvis du skal flytte til et annet fylke før neste skoleår, må du kontakte inntakskontoret både i hjemfylket og i det fylket du skal flytte til, for å høre hvilke regler og frister som gjelder og hvilken dokumentasjon som kreves.

Har du rett til videregående opplæring og du og dine foresatte flytter, har du rett til videregående opplæring i det fylket du flytter til. Hvis du skal flytte til en foresatt som bor i et annet fylke, vil inntakskontoret i dette fylket kreve bekreftelse fra den foresatte du flytter til. Ofte kreves også en bekreftelse fra den foresatte du flytter fra, på at vedkommende kjenner til flyttingen.

Informasjon fra VestlandFlytting til Vestland

Søkjarar med folkeregistrert adresse utanfor Vestland fylke:

Du har ikkje rett på skuleplass i Vestland fylke dersom du ikkje er registrert i folkeregisteret i ein av kommunane i Vestland fylke pr. 1. mars 2022.

Melding om flytting må vere reell, og gjennomført pr. 1. mars. Du kan såleis ikkje melde flytting til Vestland fylke og halde fram ved same skule i heimefylket ut skuleåret.

Dersom du skal flytte saman med foreldre/føresette gjeld ikkje fristen 1. mars. Bruk skjema som du finn på Vestland fylke si heimeside.

I tillegg må det sendast inn stadfesting på flytting til Vestland fylke før skulestart. Det kan vere stadfesting av kjøp av husvære eller jobb for ein eller begge av foreldra. Hugs å melde frå til heimefylket at du flyttar til Vestland fylke.

Dersom ein av foreldra har folkeregistrert adresse i Vestland kan du få ungdomsrett i fylket. Du treng ikkje melde adresseendring eller bu saman med den av foreldra som bur i Vestland fylke. Denne godkjenninga gjeld berre for eitt år om gangen og må evt. fornyast kvart år. I slike høve får du i praksis ungdomsrett både i Vestland fylke og i heimefylket.

Bruk det digitale skjemaet vårt for å melde flytting