Vestland fylkeskommune Fagopplæring Leikanger

Fagopplæring

Kontaktinformasjon

E post post@vlfk.no
Nettsted www.vestlandfylke.no
Navn Vestland fylkeskommune Fagopplæring Leikanger
Tilhører Vestland fylkeskommune Fagopplæring Bergen
Besøksadresse Askedalen 2, 6863 Leikanger
Postadresse Postboks 7900
5020 Bergen
Telefon 51 20 71 16
Organisasjonsform Offentlig
Målform Nynorsk