Endring av søknadenFram til søknadsfristen utløper kan du endre søknaden så mange ganger du vil på vigo.no (logg inn med MinID). Husk kvittering etter at endringen er gjort.

Det kan i noen tilfeller være mulig å endre søknaden av medisinske, sosiale eller pedagogiske grunner. Dette skal i så fall dokumenteres, og søknad om endring må derfor normalt sendes inn skriftlig via den skolen du går på. Ta kontakt med rådgiver, eventuelt oppfølgingstjenesten (OT) eller inntakskontoret, for nærmere informasjon.

Vær oppmerksom på at reglene og fristene for endring av søknaden varierer fra fylke til fylke.

Informasjon fra VestlandEndring av søknad i Vestland

Hovudregelen er at du ikkje får endra søknaden etter søknadsfristen. 

Unntaket er dersom det er særlege grunnar som er oppstått etter at søknadsfristen har gått ut. Søknaden må vere godt dokumentert , og relevant dokumentasjon frå skule eller annan offentlig instans må følgje med. T.d. flytting med familie, sjukdom eller sosiale årsaker som gjer det vanskelig å gå på det du har søkt på.  

Fristen for å søkje omprioritering er 1. juni. Du skal bruke det digitale skjemaet “Omprioritering av søknad” .  Skjemaet er ope for innsending frå april.
 
Er du ukvalifisert til Vg2/Vg3 kan du endre søknaden din frå 1. juni til 23. juni. Du skal bruke skjemaet “Omprioritering av søknad”.