Endring av søknadenFram til søknadsfristen utløper kan du endre søknaden så mange ganger du vil på vigo.no (logg inn med MinID). Husk kvittering etter at endringen er gjort.

Det kan i noen tilfeller være mulig å endre søknaden av medisinske, sosiale eller pedagogiske grunner. Dette skal i så fall dokumenteres, og søknad om endring må derfor normalt sendes inn skriftlig via den skolen du går på. Ta kontakt med rådgiver, eventuelt oppfølgingstjenesten (OT) eller inntakskontoret, for nærmere informasjon.

Vær oppmerksom på at reglene og fristene for endring av søknaden varierer fra fylke til fylke.

Informasjon fra VestlandEndring av søknad i Vestland

Hovudregelen er at du ikkje får endra søknaden etter søknadsfristen. Unntaket er dersom det er særlege grunnar som t. d. flytting med familie, sjukdom eller spesielle sosiale årsaker som gjer det tungvint eller umogleg å gå på den skulen du har søkt tidlegare.

Søknaden må vere grunngjeven og dokumentasjon må følgje med. Søknadsskjema finn du på nettsida vår, og du kan søke frå 1. april. Frist for endring av søknad 1. juni.

Dersom du skal flytte saman med foreldre/føresette gjeld ikkje fristen 1. juni. Foreldra må sende inn stadfesting på at dei skal flytte til Vestland fylke før skulestart. Det kan vere stadfesting av ny jobb eller kjøp av husvære for ein eller begge av foreldra. Hugs å melde frå til heimefylket at ein flyttar til Vestland fylke.  Innsendingsfrist for dokumentasjon 23. juni.