ElevutvekslingI Norge er det flere organisasjoner som arbeider med elevutveksling. Rådgiveren på skolen din kan hjelpe deg med mer informasjon. Utvekslingselever er norsk ungdom som tar videregående opplæring i utlandet på nivå med norsk videregående skole, og utenlandske elever som tar videregående opplæring i Norge. Som utvekslingselev vil du gå på en skole i nærheten av den vertsfamilien du bor hos. Du vil få erfaring både fra skole, språk og dagligliv i det landet du besøker. Dersom den utenlandske skolen har et skoleår som er sterkt avvikende fra et norsk skoleår, kan du søke inntakskontoret i eget fylke om reservasjon av skoleplass fra det tidspunkt som passer med hjemkomsten din. Dette er særlig aktuelt for land som ligger på den sørlige halvkule. Dersom du kommer hjem til Norge slik at det passer med skolestart i august, skal du vanligvis ikke søke om reservasjon. Du må bare passe på å sende søknad om skoleplass på ordinær måte innen søknadsfristen. Meld fra til inntakskontoret om hvilke planer du har, i god tid før du reiser.

Under visse forutsetninger kan du få godskrevet året i utlandet som et fullverdig skoleår, noe som kan være viktig hvis du sikter mot studiekompetanse. Du bør forhøre deg med en videregående skole om dette før du reiser ut. Se også Godkjenning av utdanning fra utlandet.

Det finnes stipender du kan søke for å dekke deler av omkostningene ved utenlandsk utdanning. Ta kontakt med Lånekassen for nærmere informasjon. Les også Andre stipend og legater.

Informasjon fra VestlandTilboda om utveksling i Vestland

Er du elev ved ein av dei vidaregåande skulane i Vestland kan du ta heile eller delar av Vg2 i utlandet. Du søkjer på eigne programområdekoder ved innsøking i Vigo.

Frankrike

Tilbodet gjeld elevar som går Vg1 studiespesialiserande utdanningsprogram med fransk som framandspråk og som ønskjer å ta Vg2 på ein vidaregåande skule i Frankrike. Dei fire samarbeidsskulane våre ligg i Normandie. Voss gymnas koordinerer dette tilbodet.

Tyskland

Dette er eit tilbod til elevar som ønskjer å ta Vg2 på ein tysk vidaregåande skule og som anten går:

  • Vg1 elektrofag og som ønskjer å gå på Vg2 data og elektronikk, el-energi eller automatisering  eller
  • Vg1 studiespesialisering med tysk som framandspråk

Samarbeidsskulane våre ligg i Erfurt. Askøy videregående skole koordinerer dette tilbodet.

USA

Dette er eit tilbod til elevar som går Vg1 studiespesialiserande, og som ønskjer å ta andre året (Vg2) på ein vidaregåande skule i USA. Samarbeidsskulen vår ligg i Missouri. Kvam vidaregåande skule koordinerer dette tilbodet.

Wales

Dette er eit tilbod til elevar som går Vg1 studiespesialiserande og som ønskjer å ta Vg2 på ein vidaregåande skule i Storbritannia. Samarbeidsskulane våre ligg i Cardiff-området. Knarvik vidaregåande skule koordinerer dette tilbodet.

Vg2 i utlandet for elevar ved Amalie Skram vgs

Dei som går på Vg1 Studiespesialisering ved skulen kan få tilbod om å ta Vg2 i fleire ulike land. Sjå Amalie Skram videregående si heimeside for meir informasjon.

Korleis søkjer eg Vg3 etter skuleår i utlandet?

Du søkjer deg vidare til Vg3 på vanleg måte før 1. mars på vigo.no.

Du vil som hovudregel få plass ved same skule som du gjekk Vg1, dersom du sjølv ønskjer det. Elevar som tar Vg2 heime i Vestland vil ha førerett til inntak ved same skule i Vg3. Dersom det er for mange søkjarar (utvekslingselevar) i høve til plassar, vil karakterane frå Vg1 bli poenggjevande til Vg3.

Informasjon om anna internasjonalt samarbeid finn du på nettsida vår.