Blikkenslager Kvamme as

Lærebedrift

Kontaktinformasjon

E post kvamme@live.no
Navn Blikkenslager Kvamme as
Besøksadresse Panoramaveien 920, 6795 Blaksæter
Postadresse Nygårdveien 21
6795 Blaksæter
Telefon 97 57 28 87 / 48 11 99 40

Opplæringstilbud

1. år
2. år
3. år
4. år

Yrkesfaglig

Bygg- og anleggsteknikk