Søknadsfrister og inntakskalenderSøknadsfrister

  • 1. mars er den ordinære søknadsfristen for videregående opplæring og formidling til læreplass.
  • 1. februar er søknadsfrist dersom du har spesielle behov.

Dersom søknadsfristen går ut på en lørdag eller søndag, blir fristen utvidet til etterfølgende mandag.

Hvem har søknadsfrist 1. mars?

Søknadsfrist 1. mars gjelder for alle som skal søke ordinært inntak til videregående opplæring og til læreplass.

Hvem har søknadsfrist 1. februar?

For noen søkere er søknadsfristen 1. februar. Dette gjelder:

Se også informasjon fra ditt fylke nedenfor

Slik søker du

  • Du søker via nettstedet vigo.no
  • Nettstedet er åpent hele døgnet fra begynnelsen av januar og frem til søknadsfristen. Det stenger kl. 23.59 den dagen det er søknadsfrist.
  • Du kan endre på søknaden din helt fram til fristen går ut 1. februar eller 1. mars. Du kan ikke søke via vigo.no etter at søknadsfristen er gått ut.
  • Se også Registrer søknaden din på vigo.no.
Har du spørsmål knyttet til din søknad? Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt.

 

Informasjon fra Vestfold5. januar åpner www.vigo.no for søking.

1. februar 
 Søknadsfrist for fortrinn/individuell behandling/min.språklige og lærekandidat
1. mars
 Søknadsfrist for ordinære søkere

31. mars

 Frist for å sende inn aktuelle digitale skjemaer

 Frist for å sende inn dokumentasjon

 Frist for å søke om status som prioritert gjesteele
30. april
 Frist for å ha utført evt. endring i søknaden (se vilkår på www.vtfk.no)
1. juli
 Frist for å ha folkeregistrert adresse i Vestfold (Merk: Du må ha krysset av for flytting i søknaden)

 Frist for å registrere forhåndssvar på www.vigo.no
8. juli
 Hovedinntak - svarfrist ca. en uke
5. august
 Sisteinntak - svarfrist ca. en uke