Til deg som er minoritetsspråklig søkerI Norge har du rett til videregående opplæring hvis du har

  • fullført norsk grunnskole eller tilsvarende opplæring i utlandet i minst 9 år.
  • gyldig oppholdstillatelse i Norge.

Har du nylig begynt på skole i Norge?

  • Minoritetsspråklige elever som har gått kort tid i norsk grunnskole, har også rett til videregående opplæring.
  • Alle elever som blir skrevet ut av 10. trinn får et vitnemål, og kan søke inntak til videregående opplæring.

Språklige utfordringer?

  • Det finnes spesielle rettigheter og tilbud til deg som har et annet morsmål og opplever språklige utfordringer.

Informasjon fra Vestfold og TelemarkNår du skal søke videregående opplæring og har svake ferdigheter i norsk, bodd her kort tid, har hatt særskilt språkopplæring på ungdomsskolen eller ikke har vurdering med karakter i diverse fag så søker du videregående opplæring 1.februar. 

 Hvis du har bodd her kort tid og strever med norsk eller ikke har fått vurdering med karakter så er det lurt å starte i et Kombiløp før du starter på Vg1. 

Det er Kombiløp på 7 av skolene våre. Det er Vest-Telemark, Bø, Porsgrunn, Kragerø, Thor Heyerdahl, Sandefjord og  Greveskogen videregående skoler som har dette tilbudet. 

Kombiløp er et tilbud du tar før Vg1 og du bruker ikke av retten til videregående opplæring. Her kan du ta opp igjen fag der du ikke er fornøyd med karakteren fra ungdomsskolen eller voksenopplæringen, og få en bedre karakter. Hvis du ikke har fått karakter i fag fra ungdomsskolen så kan du få karakter.

Du lærer også mer norsk når du går i et Kombløp, og det er viktig før du starter på Vg1. 

Du kan også ta fag, engelsk eller matematikk på Vg1 når du går i et Kombiløp. Da kan du bli ferdig med det faget slik at du ikke trenger dette på Vg1. 

 Dersom du tenker at Kombiløp er et lurt valg så setter du dette tilbudet opp i søknaden din på Vigo. 

Du kan ellers lese mer om tilbudet til minoritetsspråklige elever i Vestfold og Telemark ved å se her:  Vestfold og Telemark fylkeskommune - Opplæringstilbud minoritetsspråklige elever (vtfk.no)