Spesielle tilbud i fylketVed noen skoler i noen fylker opprettes det spesielle tilbud. Slike spesielle tilbud kan være fordypninger innenfor et programområde (f.eks. idrettsfag med alpint eller studiespesialisering med toppidrett) eller kombinasjon av yrkesfaglige og studieforberedende programområder (f.eks. yrkes- og studiekompetanse – YSK / tekniske og allmenne fag – TAF).

Du finner oversikt over de spesielle tilbudene i ditt fylke under det enkelte programområdet på sidene med utdanningsprogrammene (tilbudene blir lagt ut i januar). Du kan også lese mer på denne siden, dersom fylket ditt har lagt inn informasjon nedenfor.

Informasjon fra Vestfold og Telemark

For mer informasjon om spesielle tilbud, se skolenes egne hjemmesider.