Hva kan du søke?



Søker du Vg1?

  • Du må søke tre ulike utdanningsprogram i prioritert rekkefølge. Dette gjelder også ved omvalg.
  • Fører du opp færre enn tre ønsker, vil du kunne bli plassert på et utdanningsprogram du ikke har søkt.
  • Du har ikke rett til inntak på en bestemt skole, selv om du har mulighet til å prioritere skoler. Klarer du ikke å konkurrere deg inn ved noen av de ønskede skolene, kan du bli tilbudt plass ved en skole du ikke har søkt.

Søker du Vg2, Vg3 eller læreplass?

Andre opplæringstilbud

Fylkene kan også ha andre opplæringstilbud, for eksempel fordypninger innenfor et programområde eller spesielt tilrettelagt opplæring.

Det er utarbeidet egne opplæringstilbud og læreplaner for elever som er

Informasjon fra Vestfold og Telemark



Nærskoleprinsipp

I Vestfold og Telemark er det nærskoleprinsipp. Det betyr at du kan søke hvor du vil i fylket, men du vil få prioritet til skolene nærmest ditt bosted som har utdanningsprogrammene du ønsker.

Se nærskoletabellen på fylkets hjemmeside for å se hvilke skoler du vil få prioritet til.

Nærskoleprinsippet kan du også lese om i inntaks- og formidlingsforskriften for Vestfold og Telemark.