Elektrikerfaget, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (TAF)

  • Fylket tilbyr
  • Fylket tilbyr ikke
  • Opplæring i bedrift
  • Innføres fra 2023
1. år
2. år
3. år
4. år

Vg1 – Videregående trinn 1

Fag- og timefordeling

Dette er fag- og timefordelingen til Vg1 elektro og datateknologi.
Fag- og timefordelingen til Vg1 elektrofag, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (YSK) kan være annerledes.

Vg2 – Videregående trinn 2

Fag- og timefordeling

Dette er fag- og timefordelingen til Vg2 elenergi og ekom.
Fag- og timefordelingen til Vg2 elenergi og ekom, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (TAF) kan være annerledes.

Opplæring i bedrift

Dette er hovedområdene i lærefaget elektrikerfaget. Opplæringen i elektrikerfaget, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (TAF) kan være organisert annerledes.


Les kompetansemålene i elektrikerfaget