Bygg- og anleggsteknikk, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (TAF)

  • Fylket tilbyr
  • Fylket tilbyr ikke
  • Opplæring i bedrift
  • Innføres fra 2023
1. år
2. år
3. år
4. år

Vg1 – Videregående trinn 1

Fag- og timefordeling

Dette er fag- og timefordelingen til Vg1 bygg- og anleggsteknikk.
Fag- og timefordelingen til Vg1 bygg- og anleggsteknikk, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (YSK) kan være annerledes.

Vg2 – Videregående trinn 2

Fag- og timefordeling

Ingen opplysninger om fag- og timefordeling for dette tilbudet. Kontakt skoler som har tilbudet for mer informasjon.

Opplæring i bedrift