Endring av søknadenFram til søknadsfristen utløper kan du endre søknaden så mange ganger du vil på vigo.no (logg inn med MinID). Husk kvittering etter at endringen er gjort.

Det kan i noen tilfeller være mulig å endre søknaden av medisinske, sosiale eller pedagogiske grunner. Dette skal i så fall dokumenteres, og søknad om endring må derfor normalt sendes inn skriftlig via den skolen du går på. Ta kontakt med rådgiver, eventuelt oppfølgingstjenesten (OT) eller inntakskontoret, for nærmere informasjon.

Vær oppmerksom på at reglene og fristene for endring av søknaden varierer fra fylke til fylke.

Informasjon fra Vestfold og TelemarkEtter søknadsfristen kan du endre innen 30. april ved å kontakte inntakskontoret på inntak@vtfk.no. Har du søkt individuell behandling eller fortrinn (innen 1. februar) kan du kun endre etter samråd med rådgiver.

Etter endringsfristen 30. april kan søknaden bare endres ved særlig tungtveiende grunner som må dokumenteres. Foreligger ikke dette kan du etter siste inntak i august kontakte skolen(e) du ønsker å gå på for å forhøre deg om ledige plasser.