VoksenopplæringVoksne skal primært tas inn til opplæringstilbud organisert spesielt for voksne, men som voksen kan du også søke om inntak til ordinær opplæring i videregående skole.*

Dersom det er opprettet tilbud med et begrenset antall plasser:

  • Voksne med rett stiller foran voksne uten rett. Dette gjelder både inntak til ordinær videregående skole og til tilbud organisert spesielt for voksne.
  • Har du voksenrett og søker ordinær videregående opplæring, prioriteres du etter ungdom med rett til videregående opplæring
  • Dersom det er flere søkere uten rett enn det er ledige plasser, stiller søkere med fullført studie- eller yrkeskompetanse bakerst i køen.
* Allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller dokumentert realkompetanse gir grunnlag for inntak til Vg1 på lik linje med norsk grunnskole eller tilsvarende.

Informasjon fra Trøndelag

Informasjon fra Trøndelag vil foreligge i løpet av høsten

Trøndelag har tilleggsinformasjon til dette emnet. Informasjonen vil bli publisert her så snart den er klar.

  • Det er viktig at du leser tilleggsinformasjonen fra Trøndelag.
  • Hold deg derfor oppdatert på vilbli.no utover høsten!

Her kan du lese informasjonen som gjelder for inneværende skoleår:
Voksenopplæring (skoleåret 2023-2024)