Svar på tilbud om plassMelding om inntak

I juli får du melding om førsteinntak til videregående skole. Informasjon om hvilken dato inntaket er klart i ditt fylke, finner du i inntakskalenderen eller ved å ta kontakt med inntakskontoret.

 • Du får melding om at inntaket er klart via SMS (i noen fylker via e-post). 
 • Logg inn på vigo.no med MinID for å finne ut hvilket tilbud du har fått.
 • Svar på tilbud om plass og/eller ventelisteplass.

NB: Svarfristen er ca. 1 uke etter inntaksdato. Du risikerer å miste tilbudet om plass og/eller ventelisteplass hvis du ikke overholder svarfristen.

 • Husk passordet ditt til MinID
 • Lær deg fødselsnummeret ditt
 • Du trenger mobiltelefonen din*

 • Ta godt vare på PIN-kodebrevet ditt!
 • Trenger du hjelp med MinID?
  Har du mistet PIN-kodene eller glemt passordet?
  Les om å logge inn på vigo.no og hjelp til MinID.

*
Har du ikke mobiltelefon, må du bruke PIN-koder fra kodebrevet.

Svartyper etter inntak

Det finnes tre svartyper. Du skal svare ja eller nei ved å hake av i den ruta som passer. Husk at den rekkefølgen du har ført opp på søknadsskjemaet ditt, er bindende hele tiden.

 1. Tilbud om plass på ditt første ønske
  • Dette er det eneste tilbudet du får. Du får ikke tilbud om plass på lavere ønsker.
  • Svarer du nei, tas du ut av inntakssystemet.
 2. Tilbud om plass på et lavere ønske og ventelisteplass på høyere ønsker
  • Du kan ta imot det tilbudet du har fått, og samtidig stå på venteliste til høyere ønsker – altså svare ja til tilbud og ja til venteliste. Dette bør du gjøre!
  • Har du svart ja til ventelisteplass og får et nytt tilbud om plass på et høyere ønske, har du ikke lenger plassen du takket ja til tidligere.
  • Svarer du nei til tilbudt plass, har du mistet plassen. Selv om du svarer ja til ventelisteplass, er det ikke sikkert at du får tilbud om plass på et høyere ønske senere. Du kan derfor risikere å bli stående uten skoleplass.
  • Legg merke til at du ikke blir stående på venteliste til lavere ønsker enn det du er tatt inn til.
  • I noen fylker kan du velge å stå på venteliste til bare noen av dine høyere ønsker, i andre fylker må du stå på venteliste til alle dine høyere ønsker.
 3. Tilbud om ventelisteplass
  • Svarer du ja, blir du stående på venteliste.
  • Svarer du nei, tas du ut av inntakssystemet.

Forhåndssvar

Dersom du er bortreist eller ikke har anledning til å svare på det mottatte tilbudet innen fristen, kan du registrere forhåndssvar på søknaden din på vigo.no. Dette kan du gjøre fra 2. mars og fram til 1. juli i de fleste fylker. I en del fylker kan du registrere forhåndssvar med en gang du har registrert søknaden på vigo.no.

Informasjon fra TrøndelagInntak til videregående opplæring

Du har fått tilbud om skoleplass etter opplæringslova § 3-1 og kan ha rett til blant annet skyss og spesialundervisning.

 

 • Hvis du har fått tilbud om skoleplass på ett av de lavere ønskene dine, kan du ta imot plassen og samtidig stå på venteliste til høyere ønske(r).
 • Dersom du takker nei til skoleplassen du har fått tilbudt, og kun stå på venteliste, kan det hende at du ikke har skoleplass til høsten.
 • Hvis du i andreinntaket kommer inn på et høyere ønske, har du ikke lengre skoleplassen du fikk i førsteinntaket. 
 • Dersom du står på venteliste etter førsteinntaket, kan du i andreinntaket oppleve å bli flyttet nedover på ventelista (dvs. «feil vei»). Det kan skje hvis det oppstår feil ved inntaket eller at søkere får medhold på klage på karakterer og lignende, som seksjon inntak og eksamen må korrigere mellom inntakene.  Du vil miste skoleplassen din hvis du ikke møter opp ved skolestart, selv om du har takket ja.

 

For mer informasjon om inntak til videregående opplæring i Trøndelag, se lokal forskrift til inntak og formidling i Trøndelag.