Skjema/vedleggNedenfor finner du skjemaer og vedlegg som gjelder fylket ditt.

Informasjon fra TrøndelagSkjema for minoritetsspråklige søkere

Digitalt vedleggskjema Mino med norsk ID

 

Skjema for melding 01.oktober § 6-15 og § 6-17

 

Skjemaene for melding 01.oktober er ikke lengre tilgjengelige p.g.a at fristen er utløpt.

 

Skjema for søknad om utvidet ungdomsrett

Disse skjemaene er digitale og må fylles ut i fellesskap av elev og rådgiver/ansatt ved skolen. Det er eleven som må starte søknadsprosessen. Når eleven har fylt ut søknaden, vil den bli sendt på epost med lenke til rådgiveren. Rådgiveren må fylle ut resten av søknaden via lenken som er mottatt.