Skjema/vedleggNedenfor finner du skjemaer og vedlegg som gjelder fylket ditt.

Informasjon fra Trøndelag
Digitale skjema

Flytting

  • NB! Skjema for flytting er ikke lengre tilgjengelig – fristen er utløpt.

Minoritetsspråklige søkere

Melding fra kommunene 1. oktober § 6-15 og 6-17

  • NB! Skjemaene for melding 01.oktober er ikke lengre tilgjengelige p.g.a at fristen er utløpt.

Tilrettelagt opplæring

Rett til utvidet opplæringstid

Skjema for søknad om utvidet ungdomsrett

Disse skjemaene er digitale og må fylles ut i fellesskap av elev og rådgiver/ansatt ved skolen. Det er eleven som må starte søknadsprosessen. Når eleven har fylt ut søknaden, vil den bli sendt på e-post med lenke til rådgiveren. Rådgiveren må fylle ut resten av søknaden via lenken som er mottatt.
 


 


Vedlegg Trøndelag