Rett til utvidet opplæringstidUngdomsretten gir deg i noen tilfeller rett til ekstra opplæringstid.

Utvidet rett ved spesialundervisning

Du kan få inntil to ekstra opplæringsår dersom du har rett til

* Krever en sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Utvidet rett ved omvalg

  • Ved omvalg får du utvidet tid, slik at du kan fullføre opplæringen. Husk at omvalg med rett til utvidet tid bare kan gjøres én gang.

Utvidet rett ved påbygging til generell studiekompetanse

Utvidet opplæringstid ved sykdom eller andre forhold

  • Dersom du har mistet store deler av et skoleår i videregående opplæring på grunn av skade eller sykdom, kan du søke om utvidet opplæringstid.
  • Du kan søke om utsettelse og reservert plass senere for eksempel ved militærtjeneste, svangerskap eller tvingende medisinske/sosiale forhold. Reglene for utsettelse varierer fra fylke til fylke.

Nærmere informasjon får du av skolens rådgiver.

Informasjon fra TrøndelagUngdomsretten til videregående opplæring er normalt av en varighet på 3 år.  Følgende gir grunnlag for å kunne få innvilget utvidet ungdomsrett i videregående opplæring:

 

Utvidet ungdomsrett etter §3-1 femte ledd ved spesialundervisning, opplæring i/på tegnspråk eller punktskriftopplæring

 

Rett til spesialundervisning kap.5. Krever sakkyndig vurdering om utvidet opplæringstid og enkeltvedtak.

Rett til tegnspråk §3-9. Krever sakkyndig vurdering om utvidet opplæringstid og
enkeltvedtak.

Rett til punktskrift §3-10. Krever sakkyndig vurdering om utvidet opplæringstid og
enkeltvedtak.

- Søknadsfrist 01.februar.

 

Utvidet ungdomsrett ved særskilt språkopplæring, sykdom eller andre forhold:

 

Elev som p.g.a sykdom eller andre forhold som har behov for å fordele fag/fagkoder fra et utdanningsprogram/programområde over 2 år. Må dokumenteres med uttalelse/beskrivelse fra helsetjeneste, behandler el. lignende - søknadsfrist 01. mars.

Elev som har vedtak om særskilt språkopplæring jf. opplæringsloven 3-1, 5.ledd og har behov for å repetere samme utdanningsprogram/programområde påfølgende år - søknadsfrist 01.mars. 

Elev som har behov for å reservere skoleplassen p.g.a sykdom eller andre forhold, f.eks svangerskap, førstegangstjeneste og folkehøgskole. Må dokumenteres med uttalelse/beskrivelse fra helsetjeneste, behandler el. lignende - ingen søknadsfrist.

Søknadsskjema finnes her.

Du finner mer informasjon om utfylling av skjemaet under skjema/vedlegg.

 

Utvidet ungdomsrett ved Friskoler

Eleven har inneværende skoleår enkeltvedtak om spesialundervisning etter
opplæringslova §3-1 5.ledd og friskolelova §3-3 4. ledd. Krever sakkyndig vurdering om utvidet opplæringstid og enkeltvedtak.

Eleven har inneværende skoleår enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter
friskolelova § 3-5.

Det har oppstått sykdom eller andre forhold som gjør at eleven har behov for et år
ekstra for å nå sine opplæringsmål, jf Udirs tolkningsuttalene datert 11.07.2017. Krever sakkyndig vurdering om utvidet opplæringstid og enkeltvedtak.