Rett til omvalgDersom opplæringsløpet du har valgt ikke passer for deg, har du rett til å gjøre ett omvalg. Omvalg betyr at du velger et annet utdanningsprogram eller programområde enn det du har begynt på. (Det er ikke omvalg hvis du tar samme Vg1, Vg2 eller Vg3 en gang til.)

For å ha rett til omvalg må du må ha ungdomsrett.

  • Du kan gjøre omvalg til et lavere trinn, for eksempel velge et nytt utdanningsprogram på Vg1 etter du er ferdig med Vg2.
  • Du kan gjøre omvalg på samme trinn, for eksempel ved å velge et nytt programområde på Vg2.
  • Ved omvalg får du utvidet tid, slik at du kan fullføre opplæringen. Husk at omvalg med rett til utvidet tid bare kan gjøres én gang.

Fylket har en frist for når i skoleåret du begynner å bruke av opplæringsretten din. Denne fristen er tidligst 1. november, men i noen fylker er den senere enn dette. Det er først når du avbryter opplæringen etter denne fristen at du ved omvalg har bruk for å få utvidet opplæringsretten din.

Du kan ikke gjøre omvalg etter fullført treårig videregående opplæring i skole eller avlagt fag-/svenneprøve.

Informasjon fra TrøndelagUtvidet ungdomsrett ved omvalg

Ungdom med lovfestet opplæringsrett ("ungdomsrett") som har foretatt omvalg, får utvidet ungdomsretten.

Hva er omvalg?

Du har foretatt omvalg hvis du

  • har gått på to forskjellige ordinære Vg1 og var elev pr. 1. november, eller
  • har gått på to forskjellige ordinære Vg2 og var elev pr. 1. november, eller
  • har avbrutt Vg3 i skole 1. november eller senere, eller har avbrutt læreforhold i bedrift.

Bare førstegangs omvalg gir utvidet rett

Du får bare utvidet retten din en gang på grunn av omvalg. Hvis du gjør flere omvalg, får du bare utvidet ungdomsrett for det første valget.

Hvor mange år utvides ungdomsretten med?

  • Hvis du går på Vg1 i et nytt utdanningsprogram etter først å ha gått på Vg1 i et annet utdanningsprogram, får du ett års utvidelse av retten.
  • Hvis du går på Vg1 i et nytt utdanningsprogram etter først å ha gått på Vg1 og Vg2 i et annet utdanningsprogram, får du to års utvidelse av retten.
  • Hvis du går på et nytt Vg2 etter først å ha gått Vg1 og Vg2 innen f.eks. Bygg- og anleggsteknikk, får du ett års utvidelse av retten
  • Hvis du avbryter Vg3 får du ett års utvidelse av retten. Du må bruke rettsutvidelsen til et Vg3 for å få fullført videregående opplæring med ungdomsrett.

Utvidet rett på grunn av omvalg gir ikke utvidet tidsramme for bruk av ungdomsretten

Ungdomsretten kan gjelde ut det skoleåret som begynner det året du fyller 24 år. Ungdomsrette vil ikke kunne forlenges etter dette, heller ikke hvis du foretar omvalg.