Rådgivere og veiledereAlle videregående skoler har en sosialpedagogisk rådgivningstjeneste og en utdannings- og yrkesrådgivningstjeneste som samarbeider med fylkeskommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT) og oppfølgingstjeneste (OT). Rådgiverne i skolen og de ansatte i PPT og OT har taushetsplikt når det gjelder opplysninger av privat og personlig karakter.

Lærlinger og lærekandidater kan kontakte PPT eller OT, eventuelt via fagopplæringskontoret, for å få rådgivning og veiledning.

Rådgivere og veiledere

Informasjon fra Trøndelag

Informasjon fra Trøndelag vil foreligge i løpet av høsten

Trøndelag har tilleggsinformasjon til dette emnet. Informasjonen vil bli publisert her så snart den er klar.

  • Det er viktig at du leser tilleggsinformasjonen fra Trøndelag.
  • Hold deg derfor oppdatert på vilbli.no utover høsten!

Her kan du lese informasjonen som gjelder for inneværende skoleår:
Rådgivere og veiledere (skoleåret 2023-2024)