Påbygging til generell studiekompetanse

Du kan også oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har
 • fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller
 • oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev).

10. trinn


Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag-/svennebrev)


Videregående trinn 1 i skole


Beskrivelse her.....

Videregående trinn 2 i skole


Beskrivelse her.....

Velg VG3 retning

 • Videregående trinn 3 i skole


  Beskrivelse her.....

 • Påbygging til generell studiekompetanse


  Beskrivelse her.....

 • Opplæring i bedrift


  Beskrivelse her.....

Studieforberedende opplæring fører fram til studiekompetanse


Videregående trinn 3 i skole


Beskrivelse her.....

Opplæring i bedrift


Beskrivelse her.....

Påbygging til generell studiekompetanse


Beskrivelse her.....

Yrke og arbeidsliv eller fagskoleutdanning


Beskrivelse her.....

Påbygging til generell studiekompetanse


Beskrivelse her.....

Høyere utdanning ved høyskole/universitet


Beskrivelse her.....

1. år


2. år


3. år


4. år


 

Fag- og timefordeling

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Dersom du tar påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2 skal du ha følgende fag:

 • Historie (140 timer)
 • Kroppsøving (56 timer)
 • Matematikk 2P-Y (140 timer)
 • Naturfag (84 timer)
 • Norsk (281 timer)
 • Valgritt programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering (140 timer)
 
Du finner utfyllende informasjon i oversikten over fag- og timefordelingen for hvert utdanningsprogram, for eksempel bygg- og anleggsteknikk.

Påbygging til generell studiekompetanse etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring

Dersom du tar påbygging til generell studiekompetanse etter oppnådd yrkeskompetanse, skal du ha følgende fag:

 • Historie (140 timer)
 • Matematikk 2P-Y (140 timer)
 • Naturfag (84 timer)
 • Norsk (281 timer)
Du finner utfyllende informasjon i oversikten over fag- og timefordeling for hvert utdanningsprogram, for eksempel bygg-og anleggsteknikk.

 


Informasjon fra Trøndelag


Påbygging til generell studiekompetanse  
 
Ungdommer med fag-/svennebrev og/eller yrkeskompetanse har en rett til å ta påbygging til generell studiekompetanse.  Tilbudet gis til de som har Vg3 med yrkeskompetanse eller tatt fag-/svennebrev etter Kunnskapsløftet. 
 
Dette kurset inneholder fagene som er minstekravet for å få starte studier ved høgskoler og universitet, og som det ikke er gitt opplæring i innenfor den normale opplæringen på Vg1 og Vg2. Opplæringen tilbys i fagene norsk 281 timer, matematikk 140 timer, naturfag 84 timer og historie 140 timer.  

 
Søkere som har en rett til påbygging til generell studiekompetanse, dvs; som har fag/svennebrev eller yrkeskompetanse, må søke til programområdet PBPBY4YK—ved aktuell skole/r. 
 
Ungdommer som har yrkeskompetanse fra Vg3 landbruk etter Kunnskapsløftet har en rett til å ta Vg3 studieforberedende naturbruk.