Oppfølgingstjenesten (OT)Oppfølgingstjenesten arbeider med og for ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det året de fyller 21 år. Oppfølgingstjenesten skal kontakte deg hvis du

  • ikke har søkt videregående opplæring
  • ikke har tatt imot tildelt elev- eller læreplass
  • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
  • ikke er i arbeid

Oppfølgingstjenesten skal være behjelpelig med å formidle tilbud om opplæring, arbeid eller kompetansefremmende tiltak, eventuelt en kombinasjon av disse. Opplæringen skal så langt som mulig føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse.

Oppfølgingstjenesten samarbeider med fylkeskommunale, kommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom.

Du kan selvsagt ta direkte kontakt med oppfølgingstjenesten. Nærmeste videregående skole eller inntakskontoret kan gi deg adresse og telefon til oppfølgingstjenesten i ditt område.

Informasjon fra Trøndelag OT-enhet

OT-veileder

Telefonnummer

Byåsen videregånde skole
Atle Valter Walvåg
Ingrid Due
74 17 44 26
74 17 45 06
Charlottenlund videregående skole    
Monica Helen Holmøyvik
74 17 49 39
900 32 307
 Anne Mette Aftret  
74 17 47 49
468 96 757
Cissi Klein videregående skole
Lise Baglo
958 03 581
 Øystein Jensen
908 49 693
Fosen videregående skole
Ole Edvard Antonsen   
74 17 53 02
476 71 712
Gauldal videregående skole
Marit Mælen    

 

90132872

Guri Kunna videregående skole
Monika Furberg (Frøya)    
414 61 177
 Marita Dyrø (Frøya)     74 17 56 08
 Ola Johan Vigdal (Hitra)   

74 17 56 19
976 90 061 

Heimdal videregående skole
Vegard Fosseide Moe   

74 17 58 13
915 13 847

 Annette Glaser Holthe
74 17 95 65
Kyrksæterøra videregående skole

Astri Irene Hofset Nilssen

74 17 46 00
993 90 979

 Stine Lian

74 17 58 47
970 10 179

Grong videregående skole Gro Madla    
74 17 54 69
930 68 038
Johan Bojer videregående skole 

Anne Sand (Darell)   

74 17 85 70
954 68 003  

Levanger videregående skole

Terje Holan

994 91 658

Malvik videregående skole Runar Nervik
74 17 64 25 
Meldal videregående skole

Rita Solberg Amundsen

74 17 74 46

 Magni Skålholt Løseth 975 32 324
 Kjetil Johnsen
74 17 65 04
Melhus videregående skole   
Hege Bjerkan
74 17 97 91
416 84 784 
Olav Duun videregående skole      
Therese Bruvold

98676840 

Oppdal videregående skole Anita Bjørgen
74 17 72 42
984 19 294 
Orkdal videregående skole

Magni Skålholt Løseth

Rita Solberg Amundsen

975 32 324

74 17 74 46 

Røros videregående skole

Hilde Bakken Eggen

Mette Grytbakk 

74 17 49 21
922 86 107

74 17 75 91
928 33 107

Selbu videregående skole Anne Rønsberg  
74 17 76 64
924 27 088 
Skjetlein videregående skole     
Siri Sæther
416 62 025

Steinkjer videregående skole

Aud Randi Johnsen

74 17 78 56
418 62 655

Mære landbruksskole
Gunnhild Sveaas Skrødal

74 17 58 79
469 15 708

Inderøy videregående skoleGunnhild Sveaas Skrødal
74 17 58 79
469 15 078
Ole Vig videregående skole og
Meråker videregående skole  
    

Line Rosvold

Hege Rundhaug

74 17 83 06

932 12 701

Strinda videregående skole

Rannveig Odnes

 

74 17 82 54
924 35 013

Thora Storm videregående skole      

Tale Ekker

Bente Skage

Carl Ole Marken 

950 36 837

74 17 83 34
911 16 902

74 17 83 39
906 42 695

Tiller videregående skole 

Yeter Unal

Rigmor Winther  

450 89 338 

74 17 67 57
900 50 235 

Trondheim Katedralskole        
Mats Gran
74 17 89 78
Verdal videregående skole   

Anders Nielsen

Rita Øiahals

971 23 007

74 17 82 61

Ytre Namdal videregående skole Veronica Furre Åsgård  
74 17 96 49
995 36 031  
Åfjord videregående skole Tormod Melum
74 17 98 71