Oppfølgingstjenesten (OT)Oppfølgingstjenesten arbeider med og for ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det året de fyller 21 år. Oppfølgingstjenesten skal kontakte deg hvis du

  • ikke har søkt videregående opplæring
  • ikke har tatt imot tildelt elev- eller læreplass
  • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
  • ikke er i arbeid
  • har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret eller heving av lærekontrakten/opplæringskontrakt

Oppfølgingstjenesten skal være behjelpelig med å formidle tilbud om opplæring, arbeid eller kompetansefremmende tiltak, eventuelt en kombinasjon av disse. Opplæringen skal så langt som mulig føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse.

Oppfølgingstjenesten samarbeider med fylkeskommunale, kommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom.

Du kan selvsagt ta direkte kontakt med oppfølgingstjenesten. Nærmeste videregående skole eller inntakskontoret kan gi deg adresse og telefon til oppfølgingstjenesten i ditt område.

Informasjon fra Trøndelag OT-enhet

OT-veileder

Telefonnummer

Byåsen videregånde skole
Atle Valter Walvåg
Ingrid Due
74 17 44 26
74 17 45 06
Charlottenlund videregående skole    
Monica Holmøyvik
74 17 49 39
900 32 307
 Anne Mette Aftret  
74 17 47 49
468 96 757
Fosen videregående skole
Ole Edvard Antonsen   
74 17 53 02
476 71 712
Gauldal videregående skole
Elin Rise     

74 17 53 84

911 20 215

Guri Kunna videregående skole
Monika Furberg (Frøya)    
414 61 177
 Marita Dyrø (Frøya)     74 17 56 08
 Ola Johan Vigdal (Hitra)   

74 17 56 19
976 90 061 

Heimdal videregående skole

Vegard Fosseide Moe  

Annette Glaser Holthe  
74 17 58 13/
915 13 847

74 17 95 65
Kyrksæterøra videregående skole  

Randi Livsdatter Kalland  

74 17 65 26
984 16 120

Grong videregående skole Gro Madla    
74 17 54 69
930 68 038
Johan Bojer videregående skole 
Anne Sand    

74 17 85 70

954 68 003  

Levanger videregående skole

Terje Holan

994 91 658

Malvik videregående skole Runar Nervik
74 17 64 25 
Meldal videregående skole 
Kjetil Johnsen
74 17 65 04 
Melhus videregående skole   
Hege Bjerkan
74 17 97 91
416 84 784 
Olav Duun videregående skole      
Terje Stig Amundsen 
74 17 69 59
454 28 927 
Oppdal videregående skole Anita Bjørgen
74 17 72 42
984 19 294 
Orkdal videregående skole
Rita Solberg Amundsen
74 17 74 46 
 Magni Skålholt Løseth   
975 32 324 
Røros videregående skole Mette Grytbakk 
74 17 75 91
928 33 107
Selbu videregående skole Vegard Sægtnan  
74 17 95 85
934 40 255 
Skjetlein videregående skole     
Maren Ølstøren74 17 77 87
970 90 718

Steinkjer videregående skole og Mære landbruksskole  

Aud Randi Johnsen

Kari Trøan Aune 

74 17 78 56
418 62 655

74 17 79 57
481 27 111 

 Inderøy videregående skoleGunnhild Steppling 74 17 58 79
469 15 078
Ole Vig videregående skole
Meråker videregående skole  
    
Frank Fuglem 
74 17 70 41
 Line Rosvold   
74 17 83 06
Strinda videregående skole

Rannveig Odnes

Jannicke Aas Sundli  

74 17 82 54
92435013

74 17 87 80
92298622

Thora Storm videregående skole      
Carl Ole Marken 
74 17 83 39
906 42 695
 Bente Skage
74178334
91116902
 Tale Ekker 95036837
Tiller videregående skole 

Yeter Unal

Rigmor Winther  

450 89 338 

74 17 67 57
900 50 235 

  

 

Trondheim Katedralskole        
Mats Gran
74 17 89 78
Verdal videregående skole   
Rita Øiahals74 17 82 61
Ytre Namdal videregående skole Veronica Furre Åsgård  
74 17 96 49
995 36 031  
Åfjord videregående skole Tormod Melum
74 17 98 71