Økonomi, bolig og skyssOpplæringen i offentlig videregående skole og i lærebedrift er gratis. For elever er også trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr gratis, både i offentlige videregående skoler og i privatskoler med rett til statstilskudd.

Informasjon fra Trøndelag

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.