Ofte stilte spørsmål

Her kan du finne ofte stilte spørsmål og svar i fylket ditt.

Informasjon fra TrøndelagOfte stilte spørsmål


Informasjon om søknad, svar og regler – finner du her 

Inntaksregler og poengberegning – finner du her
 

Hvor ser jeg svaret på søknaden min/hvor ser jeg hvilken skole jeg er kommet inn på?

Du kan sjekke vigo.no for å se svaret på søknaden din. Dersom du ikke klarer å logge deg inn, ta kontakt med MinID.

Når er svarfristen?

Svarfristen på førsteinntaket er 17. juli. Du må huske å svare på tilbudet. Du kan endre svaret ditt innen 17. juli.
Dersom du har forhåndssvaret, har du allerede takket ja til plassen og ja til å stå på venteliste. 
 

Jeg har kommet inn på et lavere ønske, hvor stor sannsynlighet er det at jeg får et høyere ønske til andreinntaket?

Det vet vi dessverre ikke noe om før andreinntaket er kjørt ca. 7.august. Du må da gå inn på vigo.no og sjekke om det har skjedd endringer.
 

Jeg søkte 1.februar, men har ikke kommet inn på førsteønske. Hvorfor ikke?

Selv om du søker 1.februar, har du ikke rett til å komme inn på førsteønsket ditt. Du kan lese mer i opplæringslova § 3-1.
 

Jeg er kommet inn på et lavere ønske og har lyst til å gå der, hva skal jeg gjøre?

Gå inn på vigo.no, takk ja til den skoleplassen du har fått og takk nei til å stå på venteliste. Du har da siket deg den skoleplassen du er blitt tilbudt ved førsteinntaket. Du kan lese mer på vilbli.no
 

Jeg er kommet inn på et lavere ønske som jeg ikke har lyst til å gå, hva skal jeg gjøre?

Gå inn på vigo.no, takk ja til skoleplassen du har fått, og takk ja til å stå på venteliste. Se på vigo.no ca. 7. august om det har skjedd endringer. Begynn på den skolen du har fått tilbudt skoleplass. Dersom det blir ledig plass på et høyere ønske, vil skolen ringe deg. Du kan lese mer på vilbli.no 
 

Jeg har lyst til å gå på et lavere ønske enn det jeg har kommet inn på, hva skal jeg gjøre?

Det er ikke mulig å endre inntaket til lavere ønsker. Du kan lese mer på vilbli.no
 

Jeg har kommet inn på en skole jeg ikke har søkt, hvorfor det?

Du har ikke konkurrert deg inn på de skolene du har ønsket deg på utdanningsprogrammet, men har konkurrert deg inn på en annen skole som har det samme utdanningsprogrammet. Retten til videregående opplæring ligger til utdanningsprogram og ikke skole. Du kan lese mer her, her og her.  
Hva er karaktersnittet på den skolen/det utdanningsprogrammet jeg har søkt?
Vi oppgir ikke karaktersnitt på utdanningsprogram/programområder eller på skoler. Du kan lese mer på vilbli.no  
 

Nærskole for søkere som bor i Trondheim

For å finne ut hvilke skole(r) som er din nærskole(ne), bruk skoleskyssberegneren. Dersom du mener at avstanden ikke er korrekt, send e-post til inntak@trondelagfylke.no.  
 

Jeg vil endre søknaden min

Det er ikke mulig å endre søknaden din. Du kan lese mer på vilbli.no
 

Det står “manuelt ut av inntak, inntak er kjørt” som svar på søknaden min. Hva betyr det?

Det kan for eksempel bety at du ikke har bestått i tre eller flere fag, og kan derfor ikke bli tatt inn på neste nivå. Les mer på vilbli.no
 

Når er andreinntaket?

Andreinntaket er ca. 7. august, og svarfrist andreinntak er tirsdag 11. august.
 

Jeg fikk en skoleplass til førsteinntaket, men etter andreinntaket har jeg fått en ny skoleplass. Jeg ville gå på det første skolestedet likevel, hva gjør jeg?  

Du har fått tilbud om en skoleplass på et høyere ønske, siden du har sagt ja til å stå på venteliste. Når du står på venteliste og får tilbud på et høyere skoleønske, mister du tilbudet du fikk ved førsteinntaket. Vi kan ikke endre tilbake til det første tilbudet ditt. Du kan lese mer om det på vilbli.no 
 

Jeg vil klage på inntak til videregående opplæring.

Les om klagerett på vilbli.no. Gjør oppmerksom på at du ikke kan klage på tildelt skole.
 

Hvor kan jeg kontakte dere?

Du kan sende oss en e-post til inntak@trondelagfylke.no eller 1.februarinntak@trondelagfylke.no eller du kan ringe oss på 74 17 40 20
 
 
Nyttige adresser


eksamen@trondelagfylke.no

fagopplaring@trondelagfylke.no

voksenopplaring@trondelagfylke.no

elevpc@trondelagfylke.no