Nærskoleprinsippet i Trøndelag

Informasjon fra Trøndelag



Trøndelag fylkeskommune har et inntak basert på nærskoleprinsippet/geografisk styrt inntak.

Oversikt over nærskoler finner du nederst på siden under «Oversikt over kommuner og nærskoler i Trøndelag».

 • Dersom søkte utdanningsprogram/programområde ikke finnes på søkers nærskole, blir første skoleønske på det søkte utdanningsprogrammet/programområde søkers nærskole.
 • Søkeren konkurrerer om skoleplass ut fra standpunkt- og eksamenskarakterene sine og nærskoleprinsippet. Søkere som har skolen som nærskole konkurrerer med standpunkt- og eksamenskarakterene sine foran søkere som ikke har skolen som nærskole. 
 • Søker har ikke rett på inntak på en bestemt skole selv om det er søkers nærskole, retten er på utdanningsprogram/programområde. 
 • Søkere til Naturbruk får alle skolene i Trøndelag som nærskole(r). Dette gjelder på alle nivå. 
 • Nærskoleprinsippet gjelder ikke ved inntak fra Vg1 Studiespesialisering til Vg2 International Baccalaureate (IB). Vurdering av søkere er delegert til Trondheim Katedralskole som tilbyr IB Diploma Programme. Se mer om søkeprosessen på vilbli.no. 
 • Privatskoler i Trøndelag er ikke en del av nærskoleprinsippet.

Inntaksordning for fylkeskommunale videregående skoler i Trondheim

 • I tillegg til tabellen i vedlegget «Oversikt over kommuner og nærskoler i Trøndelag» får søkere med ungdomsrett fra Trondheim beregnet nærskole ut ifra postnummer på søkers folkeregistrerte adresse pr. 1. mars 2023. Oversikt over postnummer og nærskoler i Trondheim.
 • Søkers nærskole(r) er de(n) skolen(e) som ligger innenfor angitt postnummer fra folkeregistrert adresse pr. 1.mars 2023. Dersom søker bor i Trondheim, og ingen av de fylkeskommunale skolene ligger innenfor søkers postnummer, blir alle fylkeskommunale skoler i Trondheim søkers nærskole.
 • Det vil i tillegg være unntak fra postnummer-regelen i inntaket til skoleåret 2023-2024 for søkere med ungdomsrett fra Trondheim som bor over 6 km fra alle de fylkeskommunale videregående skolene i Trondheim. Alle de fylkeskommunale skolene i Trondheim blir søkers nærskoler.
  For å beregne avstand benyttes Avstandsberegneren. For å få alle de fylkeskommunale  skolene i Trondheim som nærskoler må avstanden være 6000 meter eller mer fra alle de fylkeskommunale skolene i Trondheim.
 • Når en søker på et utdanningsprogram/programområde som finnes på flere fylkeskommunale skoler i Trondheim, vil en konkurrere på alle fylkeskommunale skoler i Trondheim som har dette utdanningsprogrammet, selv om skolen ikke står på søknaden. Søker kan da få tilbud om plass på en annen fylkeskommunal skole enn ønska skole i Trondheim. Retten til videregående opplæring i henhold til opplæringslova § 3-1 er på utdanningsprogram. Søker har ikke rett på inntak på en bestemt skole selv om det er søkers nærskole, retten er på utdanningsprogram/programområde. 
 • Søkere til utdanningsprogrammet Idrettsfag vil kun konkurrere på den skolen/de skolene søker har på søknaden. Det vil si at en ikke vil konkurrere på alle skoler som har idrettsfag i Trondheim. 
 • Søkere fra Skaun kommune har Skjetlein videregående skole som nærskole, men ingen av de andre skolene i Trondheim. Det betyr at søkere fra Skaun kommune som kun søker Skjetlein videregående skole, ikke vil konkurrere på de andre fylkeskommunale skolene i Trondheim som har det samme utdanningsprogrammet. 
 • Søkere fra internasjonale grunnskoler i Trøndelag (Birralee International School Trondheim, Trondheim International School og Fagerhaug International School) vil få Trondheim Katedralskole som nærskole til Vg1 studiespesialisering hvis de markerer fordypninga Forberedende IB. For å få Trondheim Katedralskole som nærskole, må søker på vigo.no under punkt 7 tilleggsopplysninger registrere «Jeg ønsker Forberedende IB på vg1 Studiespesialisering, Trondheim Katedralskole.». 
 • Skolested for Cissi Klein vgs vil for skoleåret 2023/2024 være Saupstadanlegget (tidl. Heimdal vgs). Nærskole beregnes fra postnummer på søkers folkeregistrerte adresse pr. 1. mars 2023 til skolens foreløpige adresse Falkenborgvegen 32, øst for Trondheim sentrum. I tillegg vil søkere som har det midlertidige skolestedet som nærskole, også få skolen som sin nærskole (postnummer og nærskoler i Trondheim) Elever ved Trondheim Øst vil i skoleåret 2023/24 få gratis busskort uavhengig av avstand til Saupstad.

Inntaksordning til Melhus videregående skole og Gauldal videregående skole

 • Når en søker på et utdanningsprogram/programområde som finnes på både Melhus vgs og Gauldal vgs, vil en konkurrere på begge skolene selv om skolen ikke står på søknaden.
 • Søker kan da få tilbud om plass på en annen fylkeskommunal skole enn ønska skole. Retten til videregående opplæring i henhold til opplæringslova § 3-1 er på utdanningsprogram. Søker har ikke rett på inntak på en bestemt skole selv om det er søkers nærskole, retten er på utdanningsprogram/programområde.

Søkere fra Trondheim kommune til Malvik videregående skole

Søkere som har folkeregistrert adresse i Trondheim pr. 1. mars kan søke vg1 Studiespesialisering og Vg1 idrettsfag ved Malvik videregående skole. Disse vil konkurrere på samme vilkår som søkere fra Malvik kommune.

Vg1 Studiespesialisering ved Malvik videregående skole:

 • Søkere fra Trondheim som søker Vg1 studiespesialisering ved Malvik vgs på første skoleønske, vil konkurrere på Malvik vgs på samme vilkår som de som har Malvik vgs som nærskole.
 • Søkere fra Trondheim som søker Vg1 studiespesialisering ved Malvik vgs etter en eller flere skoler i Trondheim, vil konkurrere til Malvik vgs dersom søkeren ikke konkurrerer seg inn på noen av skolene som har dette utdanningsprogrammet i Trondheim. 

Vg1 Idrettsfag Malvik vgs: 

 • Søkere til Idrettsfag vil kun konkurrere på den skole/de skolene søker har på søknaden. Dersom søker fra Trondheim ønsker skoleplass ved Malvik vgs, vil søker konkurrere på samme vilkår som de som har Malvik vgs som nærskole. 


Oversikt over kommuner og nærskoler i Trøndelag

 
KommuneNærskole
 Flatanger Olav Duun videregående skole
 Frosta Ole Vig videregående skole
Levanger videregående skole 
 FrøyaGuri Kunna videregående skole
 Grong Grong videregående skole
 Heim Kyrksæterøra videregående skole
 HitraGuri Kunna videregående skole
 HoltålenRøros videregående skole
 HøylandetGrong videregående skole 
 InderøyInderøy videregående skole
 Indre Fosen Johan Bojer videregående skole 
 Leka  Ytre Namdal videregående skole 
 Levanger Levanger videregående skole 
 Lierne Grong videregående skole 
 MalvikMalvik videregående skole 
 Melhus Gauldal videregående skole
Melhus videregående skole 
 MeråkerMeråker videregående skole
 Midtre Gauldal Gauldal videregående skole
Melhus videregående skole 
 NamsosOlav Duun videregående skole
 NamsskoganGrong videregående skole
 Nærøysund Ytre Namdal videregående skole
 OppdalOppdal videregående skole 
 OrklandMeldal videregående skole
Orkdal vidaregåande skole
Fosen videregående skole  
 Osen Åfjord videregående skole
 OverhallaOlav Duun videregående skole
Grong videregående skole
 Rennebu Gauldal videregående skole
Melhus videregående skole
Orkdal vidaregåande skole
Meldal videregående skole
Oppdal videregående skole
 Rindal Orkdal vidaregåande skole
Meldal videregående skole  
 Røros
Røros videregående skole  
 Røyrvik Grong videregående skole 
 SelbuSelbu videregående skole 
 SkaunGauldal videregående skole
Melhus videregående skole
Orkdal vidaregåande skole
Meldal videregående skole
Skjetlein videregående skole  
 SnåsaGrong videregående skole 
 SteinkjerSteinkjer videregående skole
Mære landbruksskole
 StjørdalOle Vig videregående skole
Trondheim
Byåsen videregående skole
Charlottenlund videregående skole
Heimdal videregående skole
Skjetlein videregående skole
Strinda videregående skole
Thora Storm videregående skole
Tiller videregående skole
Trondheim katedralskole
Cissi Klein videregående skole
Tydal Selbu videregående skole
Verdal Verdal videregående skole 
Ørland
Åfjord videregående skole
Fosen videregående skole
Åfjord
Åfjord videregående skole
Fosen videregående skole
 


Vedlegg