Minoritetsspråklige søkereFor å ha rett til videregående opplæring må du ha lovlig opphold i landet. I tillegg må du ha

 • gjennomført norsk grunnskole eller
 • gjennomført allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller 
 • tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne, vurdert av kommunen.

Venter på vedtak om oppholdstillatelse 

Oppholder du deg lovlig i landet og venter på vedtak om oppholdstillatelse, gjelder følgende:

 • Er du under 18 år og det er sannsynlig at du skal være i Norge i mer enn tre måneder, har du rett til videregående opplæring.
 • Fyller du 18 år i løpet av et skoleår, har du rett til å fullføre påbegynt skoleår.

Får du avslag på søknaden om oppholdstillatelse, gjelder retten til videregående opplæring fram til endelig vedtak.

Norden og EØS 

Ungdom fra de nordiske landene eller barn av arbeidstakere fra andre EØS-land har samme rett til videregående opplæring som ungdom med utdanning fra norsk grunnskole (se også Skolegang i Norden).

Folkeregisteret

Vanligvis må du være registrert i folkeregisteret før søknadsfristen for å bli vurdert for inntak.

Uten norsk karaktergrunnlag

Har du ikke et karaktergrunnlag som er sammenlignbart med det norske, vil du bli vurdert individuelt (se også Inntak etter individuell behandling).

Norsk språk

 • Det stilles ikke spesielle krav til norskkunnskaper for inntak til videregående opplæring.
 • Er du nyankommet innvandrer med rett eller plikt til norskopplæring etter introduksjonsloven, bør du ta norskopplæringen før du begynner i videregående skole. Nærmere informasjon får du i din bostedskommune.

Tilbud for minoritetsspråklige

Du er minoritetsspråklig hvis du har et annet morsmål enn norsk eller samisk.

 • Dersom du ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk, kan du ha rett til å bruke mer enn tre år på opplæringen. Se Særskilt språkopplæring for språklige minoriteter.
 • Du kan også få tilbud om et innføringsår for minoritetsspråklige søkere / forberedende Vg1 før inntak til et ordinært Vg1. Tar du et slikt innføringsår, bruker du ikke av den treårige opplæringsretten. Husk at den treårige retten likevel må brukes innen utgangen av det året du fyller 24 år.
 • Se også Tilrettelagt løp i studieforberedende utdanningsprogram.

Siden fylkeskommunene har ansvaret for tilrettelegging av opplæringen for minoritetsspråklige søkere, kan inntaksregler og tilbud variere fra fylke til fylke. Søknadsfristen er 1. februar for minoritetsspråklige med behov for tilrettelegging.

Innføringsår for minoritetsspråklige
Offentlig

Påbygging til generell studiekompetanse etter utenlandsk studiekompetanse
Offentlig

Privatskoler

 

Informasjon fra TrøndelagKombinasjonsklasse

Kombinasjonsklasser er grunnskoleopplæring for ungdom mellom 16 og 24 år. I noen kommuner samarbeider den videregående skolen og kommunen om dette.

De som kan søke om inntak til kombinasjonsklasse er:
 • Ungdom som har fullført grunnskolen i Norge, men trenger mer grunnskoleopplæring for å kunne fullføre videregående opplæring etter kombinasjonsklassen.
 • Ungdom som har fullført 9.årig allmenn grunnopplæring i utlandet, men trenger mer grunnskoleopplæring for å kunne fullføre videregående opplæring etterpå.

Kombinasjonsklassen gir opplæring i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Noen skoler gir også opplæring i kroppsøving. Opplæringa er på grunnskolenivå. I tillegg får elevene hospitere på ulike utdanningsprogram, for å få en forståelse hva de ulike utdanningsprogrammene innebærer, og kan gjøre bedre valg for den videre opplæringa si. Kombinasjonsklassene kan gi opplæring på ulike nivå, alt etter nivået til hver enkelt.

Kombinasjonsklassen bruker ikke av den 3-årige ungdomsretten.

 I Trøndelag er det kombinasjonsklasser på:

 • Byåsen vgs (Trondheim)
 • Charlottenlund vgs (Trondheim)
 • Heimdal vgs (Trondheim)
 • Olav Duun vgs (Namsos)
 • Ole Vig vgs (Stjørdal)
 • Orkdal vgs (Orkland)
 • Steinkjer vgs (Steinkjer)
 • Verdal vgs (Verdal)
 
Slik søker du:
 
Når du søker til kombinasjonsklasse, søker du på Forberedende kurs for minoritetsspråklige på vigo.no. Det må også sendes inn vedleggskjema for minoritetsspråklige søkere. Har du ikke norsk 11-sifret fødselsnummer, må du bruke vedleggskjemaet "Vedlegg mino uten norsk id" som du finner under skjema/vedlegg. Frist for å sende inn vedleggskjema er 01. mai 2023.
 
Hvis du blir 18 år eller mer det året det søkes om inntak for, må du også sende inn dokumentasjon på lovlig opphold i Norge. Du må ha lovlig opphold i Norge fram til skolestart.
 
Søknadsfristen er 01. februar 2023.
 

Generell studiekompetanse for søker som har studiekompetanse fra utlandet

Tilbudet er for deg som har studiekompetanse fra utlandet og ønsker generell studiekompetanse i Norge, men trenger fag fra norsk videregående opplæring for å oppnå dette.

Hvilke fag du må ta, ser du på NOKUTs GSU-liste og reglene fra Samordna opptak.

Hvis du ikke fyller kravene, må du ta en eller flere av disse fagene fra listen under. Hvor mange fag du trenger, avhenger av skolebakgrunnen din.

 • Noen trenger bare norsk
 • Noen trenger norsk og engelsk
 • Noen trenger:
  • Norsk (393 timer)
  • Engelsk (140 timer)
  • Samfunnsfag (84 timer)
  • Historie (140 timer)
  • Matematikk (224 timer)
  • Naturfag (140 timer)

Hvis matematikk og naturfag fra utlandet blir godkjent, må du ta valgfrie programfag innenfor studiespesialisering for å dekke det totale timetallet på 840 timer.

Slik søker du:

Du søker på generell studiekompetanse på vigo.no. Det må også sendes inn vedleggskjema for minoritetsspråklige søkere. Har du ikke norsk 11-sifret fødselsnummer, må du bruke vedleggskjemaet "Vedlegg mino uten norsk id" som du finner under skjema/vedlegg. Frist for å sende inn vedleggskjema er 01. mai 2023.

Hvis du blir 18 år eller mer det året det søkes om inntak for, må du også sende inn dokumentasjon på lovlig opphold i Norge. Du må ha lovlig opphold i Norge fram til skolestart.

Hver søknad blir behandlet individuelt. Du får tilbud om de fagene du trenger for å få studiekompetanse i Norge.

Søknadsfristen er 01. februar 2023.Vedlegg Trøndelag