Lærling

Dersom du tar sikte på å avlegge fag- eller svenneprøven i et lærefag, kan du inngå lærekontrakt med en lærebedrift. Da er du lærling.

Informasjon fra TrøndelagSøker du som lærling og har behov for: 

 

  • tilrettelegging underveis i læretiden
  • tilrettelegging ved fag- og svenneprøve og kompetanseprøve
  • veiledende informasjon til bedrift

 

fyll ut samtykke til vedlegg til vigo-søknad om lærekontrakt eller opplæringskontrakt og vedlegget til vigo-søknad om lærekontrakt eller opplæringskontrakt. Frist 1.mars.Vedlegg Trøndelag