Idrettsfag – inntaksregler og idretter

Informasjon fra TrøndelagInntak Vg1 idrettsfag

Ved Vg1 idrettsfag kan inntil halvparten av elevplassene tildeles på grunnlag av dokumentasjon av idrettslige ferdigheter i kombinasjon med karakterer.

  • Søkere med ungdomsrett med folkeregistrert adresse i Trøndelag som ønsker å bli vurdert på grunnlag av dokumenterte ferdigheter i kombinasjon med karakterer, må ha utdanningsprogrammet som sitt første ønske. Søkere vil bare bli vurdert på ferdigheter i kombinasjon med karakterer på sitt første skoleønske.
  • Til Vg1 idrettsfag som er landslinje eller landsdekkende tilbud kan søkere med ungdomsrett fra hele landet bli vurdert på ferdigheter i kombinasjon med karakterer. De må ha landslinje- tilbudet/det landsdekkende tilbudet som sitt første ønske.
  • For å bli vurdert på grunnlag av dokumenterte ferdigheter må dokumentasjon lastes opp som vedlegg til søknaden på vigo.no innen søknadsfristen 1.februar/1.mars. Dokumentasjonen skal være fra krets/region/landslag.
  • Søkere til landslinje-tilbudet/det landsdekkende tilbudet fra andre fylker enn Trøndelag må sende dokumentasjonen på epost til inntak@trondelagfylke.no
  • Vurdering av idrettslige ferdigheter er delegert til den enkelte skole.
  • Søkere til utdanningsprogrammet idrettsfag vil kun konkurrere på den skolen/de skolene de har på søknaden.

Nærskoleprinsippet gjelder dersom du ikke blir tatt inn på ferdigheter i kombinasjon med karakterer.
Nærskoleprinsippet gjelder ikke hvis du blir tatt inn på ferdigheter i kombinasjon med karakterer.

Les mer om inntaksregler.

Du får svar på søknaden din ca. 10. juli.

Idrettsfag

  • Søkere til utdanningsprogrammet idrettsfag vil kun konkurrere på den skolen/de skolene de har på søknaden. Dette gjelder Vg1, Vg2 og Vg3 idrettsfag. Nærskoleprinsippet gjelder.
  • Søkere som blir tatt inn til Vg1 idrettsfag vil fra skoleåret 2023/2024 normalt ha rett på 3 års opplæring. Tidligere praksis med at alle søkere som har blitt tatt inn ved noen skoler har fått 4 års opplæring, opphører.

Hvilke skoler tilbyr hvilke idretter skoleåret 2023/2024

 Skoler

Tilbud idretter
skoleåret 2023/2024                 

 Fosen videregående skole

 - Friluftsliv
 - Breddeidrett 

 Grong videregående skole

 - Fotball
 - Individuelle idretter
 - Volleyball
 - Breddeidrett 

 Heimdal videregående skole - Hopp (søk landslinje)
 - Håndball
 - Kombinert (søk landslinje)    
 - Langrenn
 - Orientering
 - Skiskyting
 - Skøyter
 Malvik videregående skole - Fotball
 - Håndball
 - Breddeidrett
 Melhus videregående skole

 - Fotball
 - Håndball
 - Sykkel (landevei og terreng)
-  Breddeidrett

 Meråker videregående skole

 - Fotball
 - Langrenn (landslinje)
 - Skiskyting (landslinje)
 - Skyting (landsdekkende) – tilbys også på studiespesialisering
 - Breddeidrett
 - Randonee og fjelløp (landsdekkende) – tilbys også på   studiespesialisering

 Olav Duun videregående skole  - Fotball
 - Håndball
 - Individuelle idretter
 - Breddeidrett
 Oppdal videregående skole

 - Alpint (landslinje)
 - Curling
 - Fotball
 - Freeski
 - Friluftsliv 

 Orkdal videregående skole - Fotball
 - Håndball
 - Ski/utholdenhet
 - Individuelle idretter
 - Breddeidrett
 Steinkjer videregående skole

 - Fotball
 - Friidrett (landslinje)
 - Håndball
 - Langrenn
 - Skiskyting
 - Breddeidrett

 Strinda videregående skole - Fotball
 - Friidrett
 - Håndball
 - Breddeidrett
 - ishockey
 Tiller videregående skole - Esport
 Verdal videregående skole - Fotball
 - Håndball
 - Breddeidrett
 - Orientering